AdviesWijzer Jongerenparticipatie

Zoals u van ons gewend bent ondersteunen we Adviesraden met informatie over thema’s die actueel zijn of in de nabije toekomst om aandacht vragen. In 2018 doen we dit onder ander met een nieuwe serie: De AdviesWijzers. Compacte en praktische wijzers, waarin we u op maximaal 1 A4 informatie geven over actuele thema’s en over manieren die kunnen bijdragen aan het vormgeven van een nieuwe lokale democratie. Een lokale democratie waarin het vanzelfsprekend is dat inwoners vanuit hun perspectief al in het begin van de processen actief zijn betrokken bij maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen. We zullen dit jaar een hele reeks AdviesWijzers uitbrengen, die u terug vindt op onze website, maar ook heel makkelijk te printen zijn om te delen met collega raadsleden, uw achterban, de gemeente of andere geïnteresseerden. 

AdviesWijzer 11: Jongerenparticipatie 

Via deze link vindt u onze 11e AdviesWijzer, met als thema Jongerenparticipatie: hoe geven wij jongeren invloed op gemeentelijk beleid en uitvoering? Door deelname aan verschillende vormen van participatie, dragen jongeren actief bij aan de samenleving en kunnen zij zich ontwikkelen tot bewuste burgers die zich betrokken voelen bij de samenleving. Maar hoe betrekken we jongeren? Ga er op af…..zoek ze op!

We maakten een Infographic met handige tips voor het betrekken van jongeren: deze vindt u hier >>>

We verwijzen naar enkele mooie voorbeelden:

  • Speaking Minds van Stimulansz geeft jongeren een stem in gemeentelijk armoedebeleid.

De nieuwe methodiek Speaking Minds brengt jongeren en beleidsmakers van gemeenten samen en geeft handen en voeten aan effectief armoedebeleid. Jongeren die in armoede leven, willen graag meepraten over het armoedebeleid. Zij weten zelf heel goed waar zij behoefte aan hebben. Ze weten alleen niet hoe ze dit zelf moeten aanpakken. Gemeenten kunnen deze ervaringsdeskundigen moeilijk bereiken. Speaking Minds slaat de brug tussen deze twee werelden. 

  • Gemeente Haarlem: Luister naar me, neem me serieus! Werken met kernwaarden

Luister naar me. Zie mijn talenten. Oordeel niet over me. Het zijn voorbeelden van kernwaarden die jeugdigen in Haarlem hebben opgeschreven. Als antwoord op de vraag: wat vind jij het allerbelangrijkst? De gemeente neemt de kernwaarden als uitgangspunt voor de jeugdhulp. Lees hier het interview

De kernwaarden zijn geen methode op zich, maar een algemeen vertrekpunt. Daarom hebben ze vorm gekregen in een doosje met memorykaartjes, en in een reeks posters die reizen door de zalen van het gemeentehuis. ‘Het zijn reminders om bij alles wat je doet te bedenken of het nog wel klopt met de kernwaarden.

Eind 2017 werden er al blogs voor ons geschreven over het betrekken van jongeren:

Veel leesplezier en vooral veel inspiratie!

Melanie Berends, beleidsadviseur Sociaal Domein Koepel ASD

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam