AdviesWijzer Integraliteit en het ontschotten van budgetten?

Zoals u van ons gewend bent ondersteunen we Adviesraden met informatie over thema’s die actueel zijn of in de nabije toekomst om aandacht vragen. In 2018 doen we dit onder ander met een nieuwe serie: De AdviesWijzers. Compacte en praktische wijzers, waarin we u op maximaal 1 A4 informatie geven over actuele thema’s en over manieren die kunnen bijdragen aan het vormgeven van een nieuwe lokale democratie. Een lokale democratie waarin het vanzelfsprekend is dat inwoners vanuit hun perspectief al in het begin van de processen actief zijn betrokken bij maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen. We zullen dit jaar een hele reeks AdviesWijzers uitbrengen, die u terug vindt op onze website, maar ook heel makkelijk te printen zijn om te delen met collega raadsleden, uw achterban, de gemeente of andere geïnteresseerden. 

AdviesWijzer 16: Integraliteit en het ontschotten van budgetten?

Via deze link vindt u ons zestiende thema in de serie AdviesWijzers. Regelmatig krijgen wij vragen van adviesraden over de financiële middelen die gemeenten ontvangen van de Rijksoverheid. Moeten budgetten sociaal domein worden geoormerkt? Moeten middelen voor specifieke onderdelen worden geoormerkt? Hoe ligt de relatie met integraal werken in het sociaal domein?

Met deze AdviesWijzer proberen wij u in het kort een overzicht te geven.

Ervaringen en voorbeelden

Een aantal kleinere gemeenten (tot 50.000 inwoners) experimenteert in het project Village Deals. De Village Deal is een deal tussen het College van B&W en de gemeenteraad, met als doel het stimuleren van integrale en vernieuwende aanpakken binnen het sociaal domein van kleinere gemeenten. Het verkennende onderzoek richt zich op de bestuurlijke dimensie van integraal werken.

Wethouders van Village Deal gemeenten geven in de interviews aan ontschotte budgetten in te zetten om integraal werken binnen het sociaal domein van de gemeente te stimuleren. Ten slotte lijken de wethouders in de Village Deal een krachtige en dienstbare bestuursstijl te hanteren. Daarbij is een ideaaltypisch onderscheid zichtbaar tussen ‘de idealist’, die het ziet als zijn roeping om zijn verhaal uit te dragen, en ‘de manager’, die vooral veel grip heeft op het proces en de inhoud. Lees de publicatie van Movisie.

In de City deal Inclusieve stad werd in de gemeenten Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad van begin 2016 tot eind 2017 een leertraject uitgevoerd, waarbij sociaal werkers meer ruimte kregen om maatwerk in te zetten. Het doel van deze City Deal was om inwoners beter te ondersteunen door sociaal werkers te laten ‘doen wat nodig is’, zonder verstrikt te raken in allerlei wettelijke kaders en gemeentelijke verordeningen. Het VerweyJonker Instituut evalueerde deze City Deal in het rapport ‘Doen wat nodig is voor inwoners’ (2018). Lees hier de samenvatting.

In deze evaluatie wordt onder meer geconcludeerd dat de gekozen aanpakken inderdaad vaak leiden tot kortere lijnen en meer maatwerkoplossingen voor inwoners. Cliënten zijn zeer tevreden en sociaal werkers bleken in staat buiten gebaande paden te denken. Ook oordeelden sociaal werkers zelf dat een hoger kostenbewustzijn hun werk effectiever, uitdagender en bevredigender maakte.

Met deze conclusies kan de City Deal Inclusieve Stad als voorbeeld dienen voor andere gemeenten, in het bijzonder voor de Village Deal gemeenten die een vergelijkbaar doel hebben. (Bron: Movisie)

Wij hopen u met deze AdviesWijzer voldoende informatie te bieden over deze actuele ontwikkeling.

Betty Stam, beleidsadviseur Sociaal Domein (5 maart 2019)

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam