AdviesWijzer inkoop en Kwaliteit

Via deze link vindt u ons zeventiende thema in de serie AdviesWijzers. Inkoop is een complex onderwerp. De visie die uw gemeente heeft op kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van gebruikers/inwoners, zal terug te vinden zijn in het inkoopbeleid van uw gemeente. In het algemeen maar vooral bij jeugdhulpverlening hebben ouders, jongere en netwerk vaak langdurig en intensief geïnvesteerd om te komen tot een “stabiele en passende” situatie. Het waarborgen van de continuïteit is dan van groot belang.

Het werkdocument “toetsingskaders”Afbeelding verwijderd. sociaal domein van de Koepel ASD kan u als adviesraad helpen om te bepalen wat van belang is vanuit het cliënt- inwonerperspectief bij de diverse thema’s. Ook het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking kan in het inkoopbeleid een impuls geven aan de inclusieve samenleving.

Een andere vraag die u kunt stellen is: heeft uw gemeente bij het inkoopbeleid ook aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Bij MVO wordt rekening gehouden met de effecten van de bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Bijvoorbeeld het besparen van energie, het scheiden van afval, het in dienst nemen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Marijke Hempenius, Programmamanager Wonen en Leven van Ieder(in) schreef deze blog over de inkoop van hulpmiddelen. 

Belangenorganisatie Iederin leverde een bijdrage aan een geactualiseerde handreiking Inkoop hulpmiddelenAfbeelding verwijderd. van de VNG met afwegingen, uitdagingen en mogelijkheden voor gemeenten bij inkoop van Wmo-hulpmiddelen.

Wij hopen dat deze AdviesWijzer u voldoende informatie biedt om goed voorbereid het gesprek met de gemeente te kunnen voeren.

Betty Stam, beleidsadviseur Sociaal Domein (5 maart 2019)

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam