AdviesWijzer De Blijverslening maakt langer zelfstandig blijven wonen mogelijk

Zoals u van ons gewend bent ondersteunen we Adviesraden met informatie over thema’s die actueel zijn of in de nabije toekomst om aandacht vragen. In 2018 doen we dit onder ander met een nieuwe serie: De AdviesWijzers. Compacte en praktische wijzers, waarin we u op maximaal 1 A4 informatie geven over actuele thema’s en over manieren die kunnen bijdragen aan het vormgeven van een nieuwe lokale democratie. Een lokale democratie waarin het vanzelfsprekend is dat inwoners vanuit hun perspectief al in het begin van de processen actief zijn betrokken bij maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen. We zullen dit jaar een hele reeks AdviesWijzers uitbrengen, die u terug vindt op onze website, maar ook heel makkelijk te printen zijn om te delen met collega raadsleden, uw achterban, de gemeente of andere geïnteresseerden. 

AdviesWijzer 14: De Blijverslening maakt langer zelfstandig blijven wonen mogelijk

Via deze link vindt u ons veertiende thema in de serie AdviesWijzers. De Blijverslening is bedoeld om inwoners te faciliteren en zelf regie te geven als ze zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen wonen. Volgens Mia Buddingh van SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) is het doel niet om als gemeente zo veel mogelijk leningen te verstrekken. “Het doel is mensen helpen die anders de mogelijkheden niet zouden hebben.” Hoe hoog het leenbedrag is dat inwoners kunnen krijgen, bepalen de gemeenten zelf. Sommige gemeenten stellen maximaal €50.000,- beschikbaar. Andere gemeenten maximaal €30.000,- Ook kan de gemeente zelf bepalen waar inwoners de lening voor mogen gebruiken. Bij een aanvraag wordt getoetst of de lening financieel gedragen kan worden door de aanvrager.

Lees het verhaal van Margaret en Johannes “we houden nu wat spaargeld achter de hand”

Quote Herman Pieper, KBO Overijssel werksessie: ” Naast bewustwording van oudere bewoners, ligt er ook nog steeds een andere rol voor overheden en corporaties. Zij moeten een actueel beeld hebben van de woningvoorraad om op tijd op de veranderingen in de toekomst in te spelen. Dat benadrukte Patrick Gering namens BMC Advies. “Het aantal woningen in Nederland dat nu levensloopgeschikt is, is betrekkelijk weinig. Kijk daar goed naar. Woningaanpassingen kun je snel geregeld hebben, maar bij de grote veranderingen moet je op tijd afspraken maken.”

Wij hopen dat deze AdviesWijzer u voldoende informatie biedt om goed voorbereid het gesprek met de gemeente te kunnen voeren. Leest u ook de review van de Consumentenbond met waardevolle aandachtspunten.

Betty Stam, beleidsadviseur Koepel Adviesraden Sociaal Domein

Bronvermelding: lang zult u wonen en SVn

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam