AdviesWijzer De betekenis van taal…Laaggeletterdheid als onderwerp van gesprek!

Zoals u van ons gewend bent ondersteunen we Adviesraden met informatie over thema’s die actueel zijn of in de nabije toekomst om aandacht vragen. In 2018 doen we dit onder ander met een nieuwe serie: De AdviesWijzers. Compacte en praktische wijzers, waarin we u op maximaal 1 A4 informatie geven over actuele thema’s en over manieren die kunnen bijdragen aan het vormgeven van een nieuwe lokale democratie. Een lokale democratie waarin het vanzelfsprekend is dat inwoners vanuit hun perspectief al in het begin van de processen actief zijn betrokken bij maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen. We zullen dit jaar een hele reeks AdviesWijzers uitbrengen, die u terug vindt op onze website, maar ook heel makkelijk te printen zijn om te delen met collega raadsleden, uw achterban, de gemeente of andere geïnteresseerden. 

AdviesWijzer 9: De betekenis van taal…Laaggeletterdheid als onderwerp van gesprek!

Via deze link vindt u onze negende AdviesWijzer. In Nederland zijn 2,5 miljoen volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Het gevolg is: schaamte, onbegrip en het afhankelijk zijn van anderen voor de dagelijkse dingen. Wanneer je informatie niet goed begrijpt, is de kans groot dat je minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond bent dan geletterde mensen. In het coalitieakkoord van 92 gemeenten is het thema al opgenomen. In 2016 en 2017 zijn er brainstormsessies geweest met bijna 100 enthousiaste wethouders en burgemeesters. Op de website gemeenten leren van elkaar vindt u hun inspirerende ideeën en inzichten.

Geke van Velzen, directeur van Stichting Lezen & Schrijven, schreef voor ons een mooie blog over laaggeletterdheid.

Als Koepel ASD willen wij u als Adviesraad graag motiveren om lokaal met dit thema aan de slag te gaan. In het kader van de Week van de Alfabetisering (3 t/m 9 september 2018) is er een speciale uitgave van de Stichting Plint “Tem de Tekens” verschenen met prachtige en ontroerende gedichten. Ik kan het iedereen van harte aanbevelen!

Betty Stam, beleidsadviseur Sociaal Domein Koepel ASD

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam