AdviesWijzer Arbeidsparticipatie

Zoals u van ons gewend bent ondersteunen we Adviesraden met informatie over thema’s die actueel zijn of in de nabije toekomst om aandacht vragen. In 2018 en 2019 doen we dit onder ander met een serie De AdviesWijzers. Compacte en praktische wijzers, waarin we u op maximaal 1 A4 informatie geven over actuele thema’s en over manieren die kunnen bijdragen aan het vormgeven van een nieuwe lokale democratie. Een lokale democratie waarin het vanzelfsprekend is dat inwoners vanuit hun perspectief al in het begin van de processen actief zijn betrokken bij maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen. We zullen dit jaar een hele reeks AdviesWijzers uitbrengen, die u terug vindt op onze website, maar ook heel makkelijk te printen zijn om te delen met collega raadsleden, uw achterban, de gemeente of andere geïnteresseerden. 

AdviesWijzer 20: Arbeidsparticipatie… een betekenisvolle werkplek voor iedereen? 

Via deze link vindt u al weer onze 20e AdviesWijzer. In de hele transitie sociaal domein vind ik persoonlijk het thema arbeidsparticipatie wel één van de meest boeiende. Rond 2012 heb ik (in opdracht) een klein onderzoekje gedaan naar arbeidsparticipatie van kwetsbare inwoners. Mijn verbazing was groot; wat was er al veel… zoveel prachtig materiaal….zoveel initiatieven en zoveel mooie experimenten. Wat mij vooral opviel was de onbekendheid hiervan bij de mensen die het naar mijn idee moesten weten. Daarnaast ook zoveel vooroordelen, onbegrip, negatieve beeldvorming, het categoriseren en stigmatiseren van mensen en het medicaliserende effect van arbeidsongeschiktheidsregelingen. Kaartenbakken vol mensen met hun beperkingen i.p.v. hun mogelijkheden en talenten. Juist die mogelijkheden en talenten zijn van belang voor werkgevers. Gelukkig is er de afgelopen jaren hard gewerkt aan een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de samenleving aan te passen en diversiteit als meerwaarde te zien. Alle hoop is gevestigd op de nieuwe Participatiewet. Onder deze wet moeten voldoende banen worden gecreëerd voor mensen “met afstand” tot de arbeidsmarkt.

Dat is een illusie, zeggen Ton Wilthagen (hoogleraar Tilburg University) en Jos Verhoeven (Start Foundation): “het roer op de arbeidsmarkt moet radicaal om…. schaf de uitkeringen af en…. op naar een parallelle arbeidsmarkt. Maak mensen maatschappelijk productief”.

Of moeten we naar “een basisinkomen voor iedereen” volgens Rutger Bregman?

Of ligt de oplossing in de zes werkzame mechanismen van de Piëzo Methodiek zoals in Zoetermeer al jarenlang wordt ingezet? Participatie, integratie en emancipatie in Zoetermeer.

Wendy Schuchmann schreef een prachtige persoonlijke blog: 'De mens die ik kan zijn'.

Tenslotte was er op 8 maart jl. de Movisie Participatielezing van Ton Wilthagen: “Radicale ommezwaai van de arbeidsmarkt “. Het verslag met PowerPoint en een korte video staan online op de website van Movisie: www.movisie.nl/artikel/movisie-participatielezing-tijd-lijkt-rijp-parallelle-arbeidsmarkt

Kortom er valt nog ontzettend veel werk te verzetten op dit terrein. Wij willen u met deze informatie inspireren. Wij wensen u boeiende dialogen met inwoners, beleidsmedewerkers en alle betrokkenen in uw gemeente of in uw arbeidsmarktregio. Heeft u mooie voorbeelden uit uw eigen gemeente of regio? Wilt u deze voorbeelden met ons delen? Wij horen het graag van u.

Betty Stam
Beleidsadviseur Koepel Adviesraden Sociaal Domein (april 2019)

 

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam