Over ons

 

De Koepel Adviesraden Sociaal Domein, in 2008 opgericht als Koepel Wmo-raden, is een vereniging van lokale adviesraden. Als Koepel informeren we adviesraden over (actuele) thema’s, ontwikkelingen en nieuws. We inspireren ze met nieuwe inzichten en geven ze tools om hun werk zo goed en efficiënt mogelijk in te kunnen richten. Daarnaast brengen we adviesraden met elkaar in contact, zowel op regionaal als landelijk niveau. Dit gebeurt via onze online kanalen, maar ook door het organiseren van bijeenkomsten in het land.

De Koepel Adviesraden Sociaal Domein kent een bestuur dat verantwoordelijk is voor de bestuurlijke voortgang van de koepel als geheel. Het bestuur van de Koepel kent op dit moment de volgende samenstelling:
 
Dit bestuur delegeert taken naar haar landelijk bureau. Dit bureau is per 1 februari 2010 van start gegaan, in eerste instantie voor een periode van 2 jaar (verlengd tot eind 2017). 
 
Het landelijk bureau is een bureau ‘nieuwe stijl’ en heeft geen eigen kantoorruimte. Het is een netwerkorganisatie van medewerkers die thuis werken of onderweg zijn naar overleg, bijeenkomsten of naar de leden. Allen zijn mobiel en per email bereikbaar. Periodiek ontmoeten zij elkaar in een overleg. Wekelijks stemmen zij hun werkzaamheden af d.m.v. Skype-overleg. Het bureau bestaat uit de volgende medewerkers:
 
Het landelijk bureau Koepel Adviesraden Sociaal Domein is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Telefoon (06) 23414048. Zalmsteek 23, 3192 MC Hoogvliet-Rotterdam. Centrale e-mail: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl