Over ons

 

De Koepel Adviesraden Sociaal Domein, in 2008 opgericht als Koepel Wmo-raden, is een vereniging van lokale adviesraden. Als Koepel informeren we adviesraden over (actuele) thema’s, ontwikkelingen en nieuws. We inspireren ze met nieuwe inzichten en geven ze tools om hun werk zo goed en efficiënt mogelijk in te kunnen richten. Daarnaast brengen we adviesraden met elkaar in contact, zowel op regionaal als landelijk niveau. Dit gebeurt via onze online kanalen, maar ook door het organiseren van bijeenkomsten in het land.
Deze infosheet geeft heel mooi en duidelijk weer wat wij als Koepel kunnen betekenen voor adviesraden. 

De Koepel Adviesraden Sociaal Domein kent een bestuur dat verantwoordelijk is voor de bestuurlijke voortgang van de koepel als geheel. Het bestuur van de Koepel kent op dit moment de volgende samenstelling:
De dagelijkse organisatie is in handen van het landelijk bureau. Dit is een bureau ‘nieuwe stijl’ en heeft geen eigen kantoorruimte. Het is een netwerkorganisatie van medewerkers die thuis werken of onderweg zijn naar overleg, bijeenkomsten of naar de leden. Allen zijn mobiel en per email bereikbaar. Periodiek ontmoeten zij elkaar in een overleg. Wekelijks stemmen zij hun werkzaamheden af d.m.v. Skype-overleg. Het bureau bestaat uit de volgende medewerkers:

Onze vijf bureauleden vertellen meer over zichzelf en hun motivatie op deze pagina >>>

Het landelijk bureau Koepel Adviesraden Sociaal Domein is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Telefoon (06) 23414048. Zalmsteek 23, 3192 MC Hoogvliet-Rotterdam. Centrale e-mail: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl
 
Gerelateerde documenten: