Nieuws

Nieuwe training ‘Adviseren kan je leren’

Adviesraden hebben de rol om te adviseren: het woord ‘Adviesraad’ zegt het natuurlijk al. Maar in de praktijk blijkt dat het niet zo eenvoudig ligt. Want wat houdt adviseren precies in? Wie adviseer je (en wie niet)? Op welke manier kan je adviseren? En waar baseer je je adviezen op? Als Koepelorganisatie zijn we wekelijks in contact met adviesraden én met gemeenten. We hebben hierdoor veel kennis en toepasbare informatie als het gaat om ‘adviseren’. Daarom bieden we in 2019 de praktische training ‘Adviseren kan je leren’ aan.

Hoe verloopt het inkoopproces van de gemeente?

Verschillende leden stelden ons de vraag hoe het inkoopproces van de gemeente nu precies verloopt. We hebben het voor u in beeld gebracht in deze overzichtelijke infographic.  Heeft u nog aanvullende vragen? Dan kunt u contact opnemen met beleidsadviseur Melanie Berends (mberends@koepeladviesradensociaaldomein.nl). 

Provinciale inspiratiebijeenkomst voor adviesraden in Overijssel - 22 maart 2019

De Koepel Adviesraden Sociaal Domein nodigt adviesraden graag uit voor een provinciale inspiratiebijeenkomst waarbij adviesraden uit Overijssel met elkaar delen hoe zij hun rol en taak vormgeven. De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 22 maart van 13.30 – 16.30 uur in Nijverdal.

Aanleiding

In bijna iedere gemeente is een adviesraad sociaal domein actief. Een adviesraad die de gemeente adviseert vanuit inwoners/ cliëntenperspectief. Vanuit de Koepel merken wij dat iedere adviesraad haar rol en taak op geheel eigen wijze vormgeeft.

Nieuw aanbod trainingen in Eindhoven, Sittard, Texel, Utrecht en Dordrecht

We merken dat veel leden van adviesraden het lastig vinden hun rol en taak vorm en inhoud te geven. Want hoe breng je de leefwereld van inwoners nu het beste binnen bij de gemeente? Een vraag die leeft bij nieuwe adviesraadsleden, maar zeker ook bij adviesraadsleden die al langer actief zijn, maar zich opnieuw bezinnen op hun rol en meerwaarde. Als Koepelorganisatie hebben we hier ideeën en kennis over. Door onze eigen ervaringen én door gesprekken met veel adviesraden.

Output regiobijeenkomsten Werk en Inkomen i.s.m. Stimulansz 2018

In de maand oktober 2018 hebben wij samen met onze kennispartner Stimulansz vier succesvolle informatiebijeenkomsten over de Participatiewet georganiseerd. Wij waren in: Eindhoven, Noordwolde, Amsterdam en Arnhem. In totaal konden wij zo’n 95 actieve, deskundige en kritische deelnemers verwelkomen. Voornamelijk voorzitters en leden van cliëntenraden en/of adviesraden sociaal domein die de Participatiewet binnen hun aandachtsgebied hebben. Het waren mooie, interactieve bijeenkomsten waarbij veel informatie werd uitgewisseld.

Het succes van de adviesraad sociaal domein Bergeijk

In gesprek met de wethouder, beleidsadviseur en adviesraad Tijdens dit gesprek gaan de complimenten over en weer. Dat de samenwerking tussen de gemeente en de adviesraad in Bergeijk succesvol te noemen is wordt hierdoor heel duidelijk. Er is veel onderling contact, afstemming en begrip en dat werpt zijn vruchten zichtbaar af. Wethouder Manon Theuws, beleidsadviseur Daisy Follon en adviesraadslid Ronnie Dekkers vertellen vol enthousiasme hoe ze het samen zover hebben weten te schoppen.

14 nieuwe koplopergemeenten geven impuls aan cliëntondersteuning in hun regio

Aftrap vervolg Koploperproject cliëntondersteuning Op 21 november pitchen 14 nieuwe koplopergemeenten in het gemeentehuis van Almere over hun aanpak en ambities voor cliëntondersteuning. Met deze aftrap wordt het vervolg van het Koploperproject cliëntondersteuning ingeluid. Cliëntondersteuning helpt inwoners passende zorg en voorzieningen te regelen.

Verslag 7e Hannie van Leeuwenlezing; door Janny Bakker-Klein

Op 9 november jl. vond de 7e Hannie van Leeuwenlezing plaats, dit keer in het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht. Allereerst stonden we met elkaar stil bij het overlijden van Hannie van Leeuwen in augustus dit jaar; dit gaf de dag een extra bijzonder karakter. De lezing werd dit jaar verzorgd door Janny Bakker-Klein, voorzitter van de Raad van Bestuur van Movisie. Janny Bakker-Klein heeft veel kennis en ervaring binnen de gemeente en in het sociaal domein en heeft een duidelijke visie over dat domein.

De Koepel verwelkomt drie nieuwe bestuursleden

Het bestuur van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein mag drie nieuwe leden verwelkomen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 9 november jl. werden de nieuwe bestuursleden – na goedkeuring van de leden – officieel benoemd. Eén van de nieuwe bestuursleden is Jan Overweg. Jan woont in Leusden en is daar sinds 4 jaar wethouder sociaal domein. Daarvoor werkte hij 25 jaar in het onderwijs. Zijn motivatie om bestuurslid te worden: “Invloed van ‘gewone’ inwoners en cliënten is van groot belang. Het is belangrijk om de samenleving in stelling te brengen en verantwoordelijkheid te geven.

Democratisch burgerschap; pleidooi voor democratisering van maatschappij en overheid

Hoe kunnen we in onze democratie gelijkwaardig burgerschap realiseren voor alle burgers? Dit essay is bedoeld als bijdrage aan het actuele publieke debat over burgerschap en democratie. Het stelt dat democratisering van de samenleving en politiek dringend nodig is. Het essay bestaat uit drie delen. In de eerste plaats wordt een beschouwing gegeven over de vele interpretaties van de begrippen burgerschap en democratie. Burgerschap kan zich richten op de individuele rechtspositie, op politieke participatie en op het sociaal meedoen aan de gemeenschap.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam