Nieuws

Save the date: vrijdag 15 mei ALV en inspiratiesessies

Ook dit jaar ontvangen we onze leden heel graag tijdens onze Algemene Ledenvergadering. Deze vindt plaats op vrijdag 15 mei. Voor de ALV bieden we drie interactieve workshops aan, gericht op actuele thema’s binnen het werk van adviesraadsleden. Ook niet-leden zijn (tegen een aangepast tarief) van harte welkom om bij deze inspiratiesessies aanwezig te zijn. 
 

Nieuwe handreiking: Herijking van burgerparticipatie en de rol van de adviesraad sociaal domein

Het begrip burgerparticipatie is aan herijking toe, zowel vanuit de invalshoek vanuit de inwoners zelf als gezien vanuit ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen. Zowel gemeenten als inwoners zoeken naar nieuwe onderlinge verhoudingen. Deze handreiking is een verkenning van actuele ontwikkelingen rond het begrip burgerparticipatie.

Bijeenkomst Jeugd: belangrijke ontwikkelingen en de rol van adviesraden

Er gebeurt veel binnen de jeugdzorg. Grote tekorten bij de gemeenten, lange wachtlijsten, ontevreden cliënten, klagende instellingen. Gemeenten dreigen dat zij de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg terug willen leggen bij het rijk; het rijk maakt honderden miljoen extra vrij in de komende jaren. We krijgen van leden regelmatig de vraag: wat zijn de consequenties van landelijk jeugdbeleid op lokaal niveau? En wat zijn aandachtspunten voor adviesraden sociaal domein? Daarom organiseert de Koepel een bijeenkomst over de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg, bekeken vanuit adviesraden.

Aanmeldingen gestart nieuwe koplopergemeenten cliëntondersteuning: laatste kans!

Onafhankelijke cliëntondersteuning is van belang voor de juiste toegang tot zorg en ondersteuning. Het helpt mensen om hun ondersteuningsbehoeften helder te krijgen en de juiste hulp te vinden. Wilt u in uw gemeente samen met inwoners en professionals werk maken van de invulling van onafhankelijke cliëntondersteuning? Meld uw gemeente of regio uiterlijk 13 maart 2020 aan als één van de nieuwe koplopers!

Nieuwe handreiking: De adviesraad volgens de gemeente

Wat zijn volgens vier beleidsadviseurs belangrijke aandachtspunten voor de adviesraad sociaal domein? Die vraag staat centraal in deze handreiking van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Tot slot deelt Petra van der Horst haar visie als directeur van de Koepel.

Door Stan Verhaag, i.o.v. Koepel Adviesraden Sociaal Domein 

Nieuw: Workshop 'Denken vanuit de inwoner'

Als adviesraad heb je de meeste toegevoegde waarde als je het inwonersperspectief écht binnen weet te brengen bij de gemeente. Hierbij is het noodzakelijk om ook echt te denken vanuit de inwoner. Maar dat is soms nog niet zo makkelijk, helemaal niet als je als adviesraad gevraagd advies moet geven op een beleidsstuk of kadernota.

Om meer vaardigheden te ontwikkelen om echt te denken vanuit inwoners als het gaat om beleid en uitvoering bieden we vanaf 2020 een nieuwe workshop aan: Denken vanuit de inwoner (denken vanuit persona’s).

Data 2020 bekend: training 'Adviseren kan je leren'

Hoe zorg je dat je een advies geeft waar de gemeente echt iets mee kan? Hoe zorg je dat het inwonersperspectief centraal staat in je advies? Hoe zit het met ongevraagde adviezen? En hoe kan je de consultfunctie - bijvoorbeeld richting beleidsmedewerkers - het beste vormgeven?  

Data 2020 bekend: training 'Adviseren kan je leren'

Hoe zorg je dat je een advies geeft waar de gemeente echt iets mee kan? Hoe zorg je dat het inwonersperspectief centraal staat in je advies? Hoe zit het met ongevraagde adviezen? En hoe kan je de consultfunctie - bijvoorbeeld richting beleidsmedewerkers - het beste vormgeven?  

Nieuwe koplopergemeenten versterken cliëntondersteuning om toegang tot passende zorg en ondersteuning voor inwoners te verbeteren

Op 13 november 2019 pitchten 20 nieuwe koplopergemeenten in de Social Impact Factory in Utrecht over hun aanpak en ambities over de invulling van onafhankelijke cliëntondersteuning in hun regio. Cliëntondersteuning helpt inwoners passende zorg en ondersteuning te regelen. Binnen het Koploperproject Cliëntondersteuning gaan gemeenten aan de slag om het aanbod en de kwaliteit van cliëntondersteuning te verbeteren.

Inspirerende Hannie van Leeuwenlezing door Jet Bussemaker

“Hannie van Leeuwen staat ondanks haar hoge leeftijd nog steeds voluit in de samenleving. Kenmerkend voor haar is dat zij bereid en in staat is onorthodoxe wegen te bewandelen om haar doel te bereiken.”

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam