Nieuws

Handreiking Online communiceren voor lokale advies- en cliëntenraden

Online vergaderen, online signalen ophalen en online adviseren

Webinar ‘De GGZ-vriendelijke gemeente’

Ook in uw gemeente wonen mensen met een psychiatrische achtergrond. Weet u waar zij tegenaan lopen als inwoner van de gemeente? Hoe de buurt reageert op hun aanwezigheid? En wat kan de gemeente doen om meer GGZ-vriendelijk te zijn? Wat kan uw rol als adviesraad hierin zijn?

Handreiking: Wat betekent de coronacrisis voor de adviesraden sociaal domein?

De coronacrisis en de economische crisis hebben grote gevolgen voor de gehele samenleving. Iedereen doet nieuwe ervaringen op, er ontstaan nieuwe of aangepaste behoeftes rond sociale contacten, gezondheid en economie en nieuwe denkrichtingen worden geformuleerd over de herinrichting van de samenleving. Ook op het werk van de adviesraden sociaal domein zal de coronacrisis van invloed zijn. Zowel in inhoudelijk opzicht als wat betreft het functioneren.

Nieuw: online ledenontmoetingen

Juist nu – in tijden van corona – willen we heel graag in gesprek blijven met onze leden. Wat houdt inwoners nu vooral bezig? Hoe kunnen adviesraden nu en in de postcorona fase invulling geven aan hun rol? Welke reactiepatronen zien we bij de gemeente? Wat kunnen we hier als lokale advies- en cliëntenraden van leren?

Secretaris Jan Overweg voorgedragen als wethouder Houten

Secretaris van de Koepel, Jan Overweg, is voorgedragen als wethouder van de gemeente Houten en krijgt onder andere de portefeuille ‘sociaal domein’. Jan is hier voor gevraagd vanwege zijn ervaring als wethouder in de gemeente Leusden.

Videogesprek 'Adviesraden in tijden van corona'

We zien nu al dat adviesraden heel verschillend omgaan met de situatie. Sommige raden stappen meteen over op andere manieren van communiceren. Ze ontmoeten elkaar (vaak voor het eerst) online, onderhouden contact en zetten hun werk door. We zien echter ook dat sommige adviesraden niet goed weten hoe nu verder. 

Drie nieuwe handreikingen Cliëntondersteuning Movisie

De huidige coronamaatregelen leiden mogelijk tot een nieuwe groep inwoners die gebaat zou zijn bij cliëntondersteuning. Ook kunnen inwoners door de coronamaatregelen ander type vragen hebben. Hoe zorg je ervoor dat er geschikte cliëntondersteuning is voor alle inwoners in de gemeente die dat nodig hebben? In de drie nieuwe handreikingen van Movisie leest u hoe u dit aan kunt pakken, met praktische voorbeelden en diverse tools:

Interview met ombudsmannen: Is er een relatie tussen een adviesraad en de ombudsman?

We interviewden de Rotterdamse ombudsman Anne Mieke Zwaneveld en twee onderzoekers van de ombudsman uit Den Haag. Wat voor problemen komen ze tegen in het sociaal domein? Is er een relatie tussen een adviesraad en de ombudsman?  En kun je zomaar naar de ombudsman stappen?

Handleiding videobellen (geüpdatete versie)

(Geüpdatete versie 22 april) Videobellen is een geschikt middel voor bijvoorbeeld het faciliteren van vergaderingen van uw adviesraad. Zodoende kunt u toch overleggen met elkaar en signalen en ervaringen delen, zonder de deur uit te hoeven.

Maar videobellen is ook geschikt om contact te houden met uw contactpersoon bij de gemeente (wethouder en/of beleidsmedewerker). En misschien kunt u zelfs videobellen met mensen uit uw netwerk, om zo ook tijdens de coronacrisis signalen op te blijven halen.

Handreiking Zorgcoöperaties: de verhoudingen tussen adviesraden en zorgcoöperaties

Het aantal burgerinitiatieven neemt sterk toe. Eén vorm daarvan is de zorgcoöperatie waarin bewoners gezamenlijk voor hun dorp of wijk zorg organiseren. Wat zijn de achtergronden van de opkomst van zorgcoöperaties, wat kenmerkt hen en hoe kunnen adviesraden ermee omgaan? In deze handreiking gaan we hier verder op in. 

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam