Nieuws

Nieuw: Training Adviseren in tijden van corona

Het coronavirus brengt veel teweeg in de samenleving. Zowel voor mensen persoonlijk, als ook voor de samenleving als geheel. Bestaande ontwikkelingen en vraagstukken worden versterkt en vergroot door het virus. Wat betekenen al deze ontwikkelingen voor de rol die je als adviesraad vervult? En vooral ook voor het advies dat je geeft aan de gemeente?

In de training ‘Adviseren in tijden van corona’ gaan we dit met elkaar onderzoeken.

Nieuw: Handreiking Social Media voor adviesraden

Social media zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Ook voor adviesraden kent het toepassen van social media veel kansen en mogelijkheden. Maar de inzet van social media vraagt wel om een gedegen aanpak. Want wat delen we wel of juist niet? Met welk doel en met wie? En hebben we de tijd en inspanning er überhaupt voor over?

Nieuw: Handreiking Aanpak van armoede en schulden

Armoede en schulden zijn hardnekkige problemen, met vaak een structureel karakter. Dat betekent dat individuen of huishoudens die ermee te maken krijgen daar veelal langdurig de consequenties van ondervinden. Zowel persoonlijke, sociale, maatschappelijk en economische factoren spelen een rol bij het ontstaan van armoede en schulden. Deze factoren beïnvloeden en versterken elkaar wederzijds. Armoede leidt onder meer tot stress, schaamte en een slechtere gezondheid.

Nieuw: Handreiking Cliënt en inwonerparticipatie

Participatie is een begrip dat verschillenden betekenissen kent. Participatie betekent volgens Van Dale letterlijk ‘deelneming; het hebben van een aandeel in iets’. Er wordt onderscheid gemaakt tussen horizontale en verticale participatie:

Webinar 'Dementie in de wijk'

Ook in uw wijk wonen mensen met dementie. Wat is er nodig om hen langer thuis te laten wonen? Wordt er een appél gedaan op de buurtbewoners en zo ja, wat betekent dit voor hen? In de webinar ‘Dementie in de wijk’ hebben we het over dementievriendelijke buurten. Want wat kan de gemeente doen om dit te bewerkstelligen? Wat is de rol van de gemeenschap en hoe worden inwoners in hun kracht gezet om buren met dementie te ondersteunen? 

Nieuw: Handreiking Integraliteit in het sociaal domein

In gemeenten wordt veel gesproken en geschreven over een ’integrale aanpak’. Wat houdt die term in, wat betekent het in de praktijk en wat kunnen adviesraden sociaal domein ermee? In deze handreiking leest u o.a. drie mogelijkheden om meer integraal te werken.  Daarnaast delen we vier concrete tips voor adviesraden sociaal domein.  

Online Landelijk Congres Cliëntondersteuning

Op dinsdag 29 september organiseert Movisie met partners VNG, Ieder(in), de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, en het ministerie van VWS het landelijke congres: 5 jaar cliëntondersteuning, leren en innoveren. Het congres vindt dit jaar online plaats en staat in het teken van bewezen voorbeelden en echte innovatie! De inschrijvingen zijn gestart. Aanmelden kan tot 20 september.

Handreiking De toezichtfunctie in het kwaliteitsbeleid van gemeenten: Hoe kunnen adviesraden sociaal domein het bevorderen?

Gemeenten zijn in het kader van het sociaal domein verplicht kwaliteitsbeleid te voeren. Kwaliteitsbeleid omvat veel aspecten van het gemeentelijk beleid: inkoopbeleid, klachtrecht, medezeggenschap en de toezichtfunctie. In deze handreiking wordt de toezichtfunctie behandeld. Wat zijn de verplichtingen van de gemeente, hoe voeren ze die uit en wat kan de bijdrage zijn van adviesraden? U leest er meer over in deze handreiking. 

Extra online ledenontmoetingen

Wat is de impact van corona op kwetsbare inwoners, nu en in de toekomst? Ook als we kijken naar een context waarin er in veel gemeenten al tekorten zijn binnen het sociaal domein?

Juist nu – in tijden van corona – willen we heel graag in gesprek blijven met onze leden. Wat houdt inwoners nu vooral bezig? Voor welke uitdagingen staan gemeenten? Hoe kunnen adviesraden nu en in de postcorona fase invulling geven aan hun rol?

Vult u onze monitor voor lokale advies- en cliëntenraden in?

We hebben uw hulp nodig! Wat zijn de ervaringen, meningen, wensen en uitdagingen van uw adviesraad? De Koepel Adviesraden Sociaal Domein en Movisie willen de stand van zaken, trends en ontwikkelingen van de lokale inspraak en (mede)zeggenschap van inwoners heel graag in beeld brengen. Die krijgt o.a. via gemeentelijke advies- en cliëntenraden zoals die van u gestalte. Met uw medewerking krijgen we een beeld van de stand van zaken van de betrokkenheid van inwoners bij het opstellen en verbeteren van beleid en uitvoering.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam