Nieuws

Drie nieuwe handreikingen Cliëntondersteuning Movisie

De huidige coronamaatregelen leiden mogelijk tot een nieuwe groep inwoners die gebaat zou zijn bij cliëntondersteuning. Ook kunnen inwoners door de coronamaatregelen ander type vragen hebben. Hoe zorg je ervoor dat er geschikte cliëntondersteuning is voor alle inwoners in de gemeente die dat nodig hebben? In de drie nieuwe handreikingen van Movisie leest u hoe u dit aan kunt pakken, met praktische voorbeelden en diverse tools:

Interview met ombudsmannen: Is er een relatie tussen een adviesraad en de ombudsman?

We interviewden de Rotterdamse ombudsman Anne Mieke Zwaneveld en twee onderzoekers van de ombudsman uit Den Haag. Wat voor problemen komen ze tegen in het sociaal domein? Is er een relatie tussen een adviesraad en de ombudsman?  En kun je zomaar naar de ombudsman stappen?

Handleiding videobellen (geüpdatete versie)

(Geüpdatete versie 22 april) Videobellen is een geschikt middel voor bijvoorbeeld het faciliteren van vergaderingen van uw adviesraad. Zodoende kunt u toch overleggen met elkaar en signalen en ervaringen delen, zonder de deur uit te hoeven.

Maar videobellen is ook geschikt om contact te houden met uw contactpersoon bij de gemeente (wethouder en/of beleidsmedewerker). En misschien kunt u zelfs videobellen met mensen uit uw netwerk, om zo ook tijdens de coronacrisis signalen op te blijven halen.

Handreiking Zorgcoöperaties: de verhoudingen tussen adviesraden en zorgcoöperaties

Het aantal burgerinitiatieven neemt sterk toe. Eén vorm daarvan is de zorgcoöperatie waarin bewoners gezamenlijk voor hun dorp of wijk zorg organiseren. Wat zijn de achtergronden van de opkomst van zorgcoöperaties, wat kenmerkt hen en hoe kunnen adviesraden ermee omgaan? In deze handreiking gaan we hier verder op in. 

Coronadossier sociaal domein

Het coronavirus houdt Nederland in zijn greep. Ontwikkelingen en maatregelen volgen elkaar snel op. De coronacrisis raakt ook het sociaal domein en dus ook mensen in een kwetsbare positie. In dit dossier verzamelt Movisie informatie over het coronavirus en de gevolgen die het heeft binnen de verschillende thema's van het sociaal domein. Ook voor adviesraden een mooi verzamelpunt voor informatie over het coronavirus en de gevolgen ervan. 

Infographic Adviesraden sociaal domein: met wie heeft u te maken en waar liggen ieders verantwoordelijkheden?

Adviesraadsleden hebben in hun werk (in de meeste gevallen) te maken met wethouders en beleidsmedewerkers sociaal domein, met zorg- en welzijnsorganisaties, met organisaties die de belangen behartigen van groepen in de samenleving.

Voor u als adviesraad is het belangrijk om goed oog te hebben voor ieders verantwoordelijkheden en om geen verantwoordelijkheden van een ander naar u toe te trekken. Dit laatste maakt uw rol en positie onhelder.

Nieuwe Handreiking: Schuldhulp

Voor schuldenproblematiek is de laatste jaren veel aandacht. Het gaat om een grote groep mensen die met financiële zorgen te maken heeft. De schulden maken vaak deel uit van een groter probleem. Mensen met schulden hebben veelal ook sociale en/of psychische problemen. De stress die dat geeft, beïnvloedt het maken van juiste (financiële) keuzes.  

De schuldenproblematiek is een maatschappelijk probleem. Veel partijen zetten zich in voor het bieden van ondersteuning aan mensen met schulden en voor de oplossing van de schuldenproblematiek:

Annulering trainingen en bijeenkomst Koepel in maart

Als Koepel Adviesraden Sociaal Domein volgen we de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet. We volgen hierin het advies van het RIVM over de eventueel te nemen maatregelen om de gezondheid van deelnemers aan onze trainingen en workshops en die van onze medewerkers in acht te nemen. 

Nieuwe Handreiking: Inclusiviteit in de bebouwde omgeving

Hoe kan de omgeving een verbindende factor zijn in een wijk of dorp? Hoe kun je gebouwen, parken en terreinen zo ontwerpen en inrichten dat ze inclusief zijn, dat iedereen zich er thuisvoelt? De Koepel Adviesraden Sociaal Domein maakte deze handreiking aan de hand van interviews met drie kenners.

Door Stan Verhaag, i.o.v. Koepel Adviesraden Sociaal Domein 

Informatiedocument Vergoedingen voor adviesraadsleden sociaal domein

Adviesraadswerk is vrijwilligerswerk. Maar dat wil niet zeggen dat het doen van adviesraadswerk geen geld kost. Adviesraadsleden maken doorgaans onkosten. Ook zien we dat veel gemeenten het reëel vinden om niet alleen onkosten te vergoeden, maar ook een vergoeding te geven voor deze vorm van vrijwilligerswerk. In veel gevallen wordt deze vergoeding geoormerkt als een vrijwilligersvergoeding.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam