Werkwijzer Jongeren beschrijft alle stappen op weg naar participatie

De Werkwijzer Jongeren laat zien wat professionals het best kunnen doen om álle jongeren te laten participeren in de maatschappij. Ook die jongeren die uit beeld dreigen te raken. Een nieuwe titel in de serie werkwijzers van Divosa. Lees hier meer.