Webinar Nazorg ex-gedetineerden: 5 oktober

nazorg

Per jaar keren ruim dertigduizend ex-gedetineerde inwoners terug in de maatschappij. Veel van hen vallen na hun detentie helaas terug in strafbaar gedrag. Wat kan leiden tot overlast, onveiligheid en hoge maatschappelijke kosten. Gemeenten hebben een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat om deze inwoners, waarbij er een sleutelrol ligt bij de gemeentelijke coördinator nazorg ex-gedetineerden. In een webinar op dinsdag 5 oktober delen we graag met u wat de verantwoordelijkheden zijn van de gemeente als het gaat om de nazorg van ex-gedetineerden. Ook hebben we het over de rol die lokale adviesraden kunnen vervullen rondom dit thema.

Linda van de Mortel, regioadviseur Verbindend Landelijk Ondersteuningsteam (VLOT) van de VNG, verzorgt een presentatie tijdens deze webinar. Waarbij ze o.a. ingaat op de volgende vragen:

  • Wat zijn de afspraken binnen het Bestuurlijk Akkoord, als het gaat om de nazorg aan ex-gedetineerden?
  • Hoe verloopt de re-integratie van ex-gedetineerden in de praktijk?
  • Wat is hierbij de rol van de gemeente?
  • En specifiek van de gemeentelijke coördinator nazorg ex-gedetineerden?
  • Hoe kunnen adviesraden de gemeente hierin adviseren? Welke signalen kunnen zij ophalen en delen?

Het programma
Tijdens deze webinar is er eerst ruimte voor een presentatie van ongeveer 45 minuten.
Na de presentatie is er gelegenheid tot interactie en het stellen van vragen. Hiervoor reserveren we ook ongeveer 45 minuten. U kunt uw vragen ter plekke stellen via de Q&A, maar u kunt ze ook vooraf met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl of via het aanmeldformulier. We doen ons best om zoveel mogelijk vragen van deelnemers te behandelen tijdens de webinar. 

Wanneer?
De webinar nazorg van ex-gedetineerden vindt plaats op dinsdag 5 oktober van 19.30 – 21.00 uur. Het gaat dus om een online bijeenkomst, die u thuis – achter uw computer, IPad of mobiele telefoon – bijwoont.

Voor wie?
Deze webinar is bestemd voor leden van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Per raad die lid is kunnen meerdere adviesraadsleden deelnemen. Wel vragen wij of zij zich allemaal afzonderlijk willen aanmelden, zodat wij goed zicht houden op het aantal deelnemers. Er is plek voor maximaal 100 deelnemers.

Hoe werkt het als ik mee wil doen?
U kunt zich aanmelden voor deze webinar via dit aanmeldformulier. Een paar dagen voor de webinar ontvangt u een mail met hierin een link naar de online webinar. We geven u in de mail ook een korte instructie hoe u gebruik kunt maken van de communicatietool die deze webinar mogelijk maakt.

Vragen
Heeft u vragen over deze webinar, neem dan gerust contact op met Sanne Hekman, communicatieadviseur van de Koepel: communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam