Webinar 'Dementie in de wijk'

Dementie in de wijk

Ook in uw wijk wonen mensen met dementie. Wat is er nodig om hen langer thuis te laten wonen? Wordt er een appél gedaan op de buurtbewoners en zo ja, wat betekent dit voor hen? In de webinar ‘Dementie in de wijk’ hebben we het over dementievriendelijke buurten. Want wat kan de gemeente doen om dit te bewerkstelligen? Wat is de rol van de gemeenschap en hoe worden inwoners in hun kracht gezet om buren met dementie te ondersteunen? 

Tijdens deze webinar op dinsdag 6 oktober verzorgen Josephine Lambregts (medewerker belangenbehartiging Alzheimer Nederland) en Aleid van der Meer (secretaris Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem & Voorzitter dementievriendelijk Kaag en Braassem) een presentatie over dementie. Na een kort landelijk overzicht zullen zij inzoomen op de gemeente en daarna op de wijk. Vragen die o.a. aan bod komen:

  • Hoe verhoudt de gemeenschap zich tegenover mensen met dementie en hun mantelzorgers?
  • Wat is de uitdaging voor buurtgenoten om een bijdrage te leveren aan een dementievriendelijke wijk?
  • Wat is de verantwoordelijkheid van de gemeente?
  • En hoe zet de gemeente inwoners in hun kracht als het gaat om dementie in de wijk?
  • Wat kan de rol van adviesraden sociaal domein hierbij zijn?
  • Welke praktische hulpmiddelen kan Alzheimer Nederland bieden aan gemeenten/adviesraden?
  • Hoe kunnen we het taboe wegnemen en komen tot een situatie waarin het normaal is om met je buren te praten over dementie; behoeftes en verantwoordelijkheden? 

In deze webinar wordt dit thema specifiek bekeken vanuit het perspectief van mensen met dementie, hun naasten en andere inwoners, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de rol die adviesraden sociaal domein hebben. Want wat hebben adviesraden nodig om inwoners met dementie én hun buurtgenoten te ondersteunen? Wat heeft Alzheimer Nederland de adviesraden te bieden?

Interactie

Na de presentatie van ongeveer 45 minuten is er ruimte voor interactie en het stellen van vragen. Ook hiervoor reserveren we ongeveer 45 minuten. U kunt uw vragen ter plekke stellen via de Q&A, maar u kunt ze ook vooraf met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl of via het aanmeldformulier. We doen ons best om zoveel mogelijk vragen van deelnemers te behandelen tijdens de webinar. 

Wanneer?

De webinar ‘Dementie in de wijk’ vindt plaats op dinsdag 6 oktober van 19.30 – 21.00 uur. Het gaat dus om een online bijeenkomst, die u thuis – achter uw computer, Ipad of mobiele telefoon – bijwoont. Er zijn geen kosten verbonden aan deze webinar.

Voor wie?

Deze webinar is in eerste instantie bestemd voor leden van lokale advies- en cliëntenraden. Maar ook andere geïnteresseerden (die actief zijn in het sociaal domein) zijn uitgenodigd zich aan te melden. Zowel leden als niet-leden van de Koepel kunnen zich aanmelden. Er is plek voor maximaal 100 deelnemers. Leden van de Koepel hebben voorrang bij aanmelden.

Hoe werkt het als ik mee wil doen?

U kunt zich aanmelden voor deze webinar via dit aanmeldformulier. Een paar dagen voor de webinar ontvangt u een mail met hierin een link naar de online webinar. We geven u in de mail ook een korte instructie hoe u gebruik kunt maken van de communicatietool die deze webinar mogelijk maakt.

Vragen

Heeft u vragen over deze webinar, neem dan gerust contact op met Sanne Hekman, communicatieadviseur van de Koepel: communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam