Webinar ‘De GGZ-vriendelijke gemeente’

ggz-vriendelijke gemeente

Ook in uw gemeente wonen mensen met een psychiatrische achtergrond. Weet u waar zij tegenaan lopen als inwoner van de gemeente? Hoe de buurt reageert op hun aanwezigheid? En wat kan de gemeente doen om meer GGZ-vriendelijk te zijn? Wat kan uw rol als adviesraad hierin zijn?

Op maandag 15 juni organiseert de Koepel een webinar: ‘De GGZ-vriendelijke gemeente’. Jack van der Kruijs (initiatiefnemer GGZ-vriendelijke gemeente) geeft online een presentatie waarin hij zijn inzichten en ervaringen deelt over de meest voorkomende vraagstukken in gemeenten en wijken van mensen met een GGZ achtergrond. Zijn visie: “Herstellen van een psychisch probleem doe je niet in het behandeluur bij de psychiater, maar thuis en in de buurt.” Jack deelt aanknopingspunten voor adviesraden om hun gemeente meer GGZ-vriendelijk te maken. Na deze presentatie van ongeveer 30 minuten is er ruimte voor interactie en het stellen van vragen. Petra van der Horst, directeur van de Koepel, is hierbij gespreksleider.

Wanneer?

De webinar ‘De GGZ-vriendelijke gemeente’ vindt plaats op maandag 15 juni van 19.30 – 21.00 uur. Het gaat dus om een online bijeenkomst, die u thuis – achter uw computer, Ipad of mobiele telefoon – bijwoont.

Voor wie?

Deze webinar is bestemd voor leden van lokale advies- en cliëntenraden. Zowel leden als niet-leden van de Koepel kunnen zich aanmelden. Er is plek voor maximaal 60 deelnemers. Leden van de Koepel hebben voorrang bij aanmelden.

Hoe werkt het als ik mee wil doen?

U kunt zich aanmelden voor deze webinar via dit aanmeldformulier. Een paar dagen voor de webinar ontvangt u een mail met hierin een link naar de online webinar. We geven u in de mail ook een korte instructie hoe u gebruik kunt maken van de communicatietool die deze webinar mogelijk maakt.

Vragen vooraf

U kunt vooraf uw vragen aan Jack van der Kruijs met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl. U kunt uw vragen ook delen via het aanmeldformulier. We doen ons best om zoveel mogelijk vragen van deelnemers te behandelen tijdens de webinar.  

Over de GGZ-vriendelijke gemeente

Nederland zit midden in de transformatie van de zorg. Ook de visie op passende ondersteuning voor mensen met een psychiatrische achtergrond van professionals en bestuurders in het sociaal domein en de GGZ, is drastisch aan het veranderen. Professionals, cliënten en hun naasten en financiers zijn het eens over deze noodzakelijke transformatie. Het is tijd om het anders te gaan doen! Stigmatisering en angst moeten plaats maken voor begrip en solidariteit. Financieel gedreven organisaties zullen naar de achtergrond moeten verdwijnen.

Ervaringsdeskundigen en andere professionals die werken vanuit compassie en liefdevolle verbindingen, moeten weer ruimte krijgen om menselijke oplossingen te vinden. Stoornis en diagnose naar de achtergrond - mee doen en belangrijk zijn centraal! De menselijke maat moet weer dienen als kompas in plaats van bureaucratische beslommeringen.

Gemeenten spelen een cruciale rol in deze transformatie. Zij dienen immers, met maatschappelijke partners, voorwaarden te scheppen om mensen geborgenheid te laten ervaren in wijk, stad en dorp. Ons professionele denken, opleiden en handelen zal daarom een kritische koerswijziging moeten ondergaan. Veel gemeenten staat het water echter aan de lippen en weten niet goed waar ze moeten beginnen om hun rol in deze verandering te kunnen oppakken.

De volgende veranderingen dienen zij vorm te geven:
- doordecentraliseren van regie op de ondersteuning van mensen in beschermd wonen;
- implementatie van de nieuwe Wet verplichte GGZ (vervanger BOPZ);
- transformatie van individuele begeleidingsvormen naar herstel-academies;
- creëren van werkkansen en passende dagbesteding;
- informatievoorziening en steunstructuren (lotgenotencontact) voor cliënten én hun naasten (KOPP);
- meldpunt en ondersteuning met personen met (acuut) verward gedrag.
Het netwerk GGZ-vriendelijke gemeente wil hierbij ondersteunen.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam