Vult u onze monitor voor lokale advies- en cliëntenraden in?

Monitor

We hebben uw hulp nodig! Wat zijn de ervaringen, meningen, wensen en uitdagingen van uw adviesraad? De Koepel Adviesraden Sociaal Domein en Movisie willen de stand van zaken, trends en ontwikkelingen van de lokale inspraak en (mede)zeggenschap van inwoners heel graag in beeld brengen. Die krijgt o.a. via gemeentelijke advies- en cliëntenraden zoals die van u gestalte. Met uw medewerking krijgen we een beeld van de stand van zaken van de betrokkenheid van inwoners bij het opstellen en verbeteren van beleid en uitvoering.

We willen u vragen uw input met ons te delen middels een vragenlijst. We verzoeken u de vragenlijst gezamenlijk (als één persoon) of door één persoon van uw gemeentelijke advies- of cliëntenraad (in de vragenlijst spreken we verder over adviesraad) te laten invullen. Let op: vul de vragenlijst in één keer in; de antwoorden worden niet tussentijds opgeslagen.
Het invullen kost ongeveer 20 minuten. U kunt de vragenlijst tot uiterlijk 8 juli invullen. Ga naar de vragenlijst >>>

Namens de Koepel Adviesraden Sociaal Domein en Movisie,
hartelijk dank voor het invullen!

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam