VNG start onderzoek naar financiële tekorten sociaal domein

Onlangs werd nog eens bevestigd dat ten onrechte het beeld is ontstaan (najaar 2016) dat gemeenten over het jaar 2015 fors geld overhielden in het sociaal domein. De vergelijking tussen inkomsten en uitgaven had niet gemaakt mogen worden. Inmiddels bereikten ons (lees: VNG) juist signalen over tekorten. Een aantal gemeenten laat weten in 2016 tekorten te hebben op het brede terrein van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatietaken. Ze verwachten bovendien dat die tekorten de komende jaren nog oplopen. Er zijn ook gemeenten die verwachten vanaf dit jaar niet uit te komen met hun budget voor het sociaal domein. Lees hier meer.