Trend- en signaleringsrapportage 2017 MEE-consulenten

Mensen met een beperking of chronisch zieken willen net als ieder ander meedoen in de samenleving en hun leven zelf vormgeven. De ondersteuning en zorg voor mensen met een beperking zijn opgenomen in verschillende wetten zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Participatiewet en de Wet passend onderwijs. Maar ook andere voorzieningen en Regelingen zijn van belang voor mensen met beperkingen, zoals schuldhulpverlening, vervoer en op het gebied van werk en inkomen. In de bijgevoegde trend- en signaleringsrapportage leest u de signalen van MEE-consulenten, die zij in 2016 hebben verzameld. Dit rapport geeft een indringend beeld van de belangrijkste knelpunten waar mensen met beperkingen mee te maken hebben. Zij voelen zich niet gehoord en moeten hard vechten en lang wachten om de zorg en ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben, terwijl het voor deze groep al genoeg inspanning kost om naar vermogen mee te doen.  Lees meer in onderstaande PDF.
Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam