Toegankelijkheid in Drimmelen: waar een kleine gemeente groot in kan zijn

De gemeente Drimmelen hecht er groot belang aan dat iedereen, ongeacht beperking, sociale klasse, afkomst of leeftijd mee kan doen in de samenleving. In 2016 is zij gestart met een vooruitstrevende aanpak om van Drimmelen een inclusieve en toegankelijke gemeente te maken. Allereerst gaat de gemeente via het project Koerskaart (een dynamische onderzoeksmethode onder veel burgers in alle kernen), het gesprek aan met burgers en het maatschappelijke middenveld over de wensen en mogelijkheden binnen de gehele gemeente Drimmelen. Hierbij worden ook expliciet burgers met een beperking betrokken. Lees hier meer.