Terugblik op de themabijeenkomsten Ervaringsdeskundigheid en Adviesraden

Op verzoek van staatssecretaris Van Rijn voert de Koepel het project ‘Ervaringsdeskundigheid en Adviesraden’ uit. De doelstellingen van het project zijn:
  • Een beeld vormen van de rol die ervaringsdeskundigheid op dit moment speelt bij het werk van de adviesraden.
  • Het beschrijven van goede voorbeelden
  • Diversiteit en kansen voor vernieuwing laten zien
  • Het belang van ervaringsdeskundigheid benadrukken bij beleidsbeïnvloeding
Het werken aan deze doelen kwam samen in de acht bijeenkomsten die tot nu zijn georganiseerd verspreid over het land. We kijken terug op doorgaans goed bezochte bijeenkomsten in Haarlem, Delft, Meppel, Arnhem, Sittard, Dordrecht, Drachten en Schijndel. Na de zomer vakantie volgen nog ontmoetingen in Twente en Utrecht. De bijeenkomsten zijn een samenwerkingsverband van de Koepel en het programma Aandacht voor Iedereen. Onder de deelnemers waren veel leden van adviesraden, maar ook van cliëntenraden en ervaringsdeskundigen. Na een presentatie over het begrip ervaringsdeskundigheid, de diversiteit, mogelijke opleidingen en voorbeelden van de inzet van ervaringsdeskundigen, volgde steeds een interview met enkele inspirerende ervaringsdeskundigen. Zij vertelden open over hun ervaring, wat ze ermee gedaan hebben en hoe ze zich inzetten om anderen te ondersteunen. Daarna is actief gediscussieerd onder andere over de definitie van ervaringsdeskundigheid en hoe adviesraden hier tegen aan kijken. Uitgangspunt van het project vormde de definitie die is geformuleerd door Movisie: ‘De vaardigheid om kennis en ervaring over de eigen beperking of aandoening zodanig te kunnen inzetten dat dit ondersteunend is voor anderen met een soortgelijke beperking.’ Duidelijk is geworden dat adviesraden zich niet altijd in deze definitie kunnen vinden. De meeste adviesraden hebben ervaringsdeskundigen in hun midden, maar die zijn niet altijd getraind of opgeleid. Wel wordt het belangrijk gevonden dat de ervaringsdeskundigen vanuit hun eigen ervaringen ervaringskennis hebben opgebouwd, die ze kunnen betrekken bij beleidsbeïnvloeding. Veel wethouders vinden ervaringsverhalen belangrijk als een mogelijkheid om de effecten van hun beleid te toetsen. Wat verder opvalt is de enorme diversiteit in ervaringsdeskundigen en opleidingen, de verschillende niveaus waarop ze worden opgeleid en de vele mogelijkheden voor hun inzet. Er wordt nu nog gewerkt aan de verslagen van de laatste 5 bijeenkomsten en na de zomervakantie wordt het eindverslag uitgebracht. Dan verschijnen ook vijf mooie filmportretten van inspirerende ervaringsdeskundigen. We houden u op de hoogte!
Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam