Regionale dialoogsessies programma Langdurige Zorg

Vanuit het ministerie van VWS heeft ZonMw de vraag gekregen om een Programma voor de Langdurige Zorg (PLZ) op te zetten. ZonMw doet dit graag in samenwerking met het veld en ziet de Koepel als belangrijke stakeholder rondom mensen met een langdurige zorgvraag. De eerste contouren van dit programma in oprichting leest u hier. Graag gaat ZonMw met de achterban van de Koepel van Adviesraden Sociaal Domein in gesprek via de regionale dialoogsessies in mei en juni. De dialoogsessies worden  in mei en juni 2017 georganiseerd op vijf plekken in het land:
  • Dialoogsessie regio Noord | Groningen | 19 mei 2017 | 10:00 - 12:30u
  • Dialoogsessie regio Zuid | Eindhoven | 22 mei 2017 | 13:30 - 17:00u
  • Dialoogsessie regio Zuid-West | Rotterdam | 24 mei 2017 | 10:00 - 12:30u
  • Dialoogsessie regio Noord-West |Utrecht | 1 juni 2017 | 10:00 - 12:30u
  • Dialoogsessie regio Oost | Arnhem | 7 juni 2017 | 10:00 - 12:30u
De ochtend is 10.00-12.30 uur + lunch. De middag is 13.30-17.00 uur + borrel. Exacte locaties en het programma volgen na aanmelding. Hier kunt u zich aanmelden. Regionale dialoogsessies ZonMw organiseert vijf regionale dialoogsessies waarin men in gesprek gaat met cliënten en hun omgeving (professionals, maar ook bestuurders, onderzoekers, onderwijzers, beleid, etc.). Denk hierbij aan onderwerpen zoals: ‘Wat is belangrijk voor de cliënt om te kunnen leven zoals hij/zij dat wil?’, ‘Wat is er nodig op het gebied van samenwerking; elkaar vinden, kennis delen en ontwikkelen, een samenhangend aanbod organiseren?’. De input van de sessies wordt meegenomen in de opzet van het programma PLZ en de eerste subsidieoproep. Meer info over PLZ Dit programma maken we samen met het veld. En we zitten nu nog in de fase van externe consultatie waarin we het programma samen vormgeven. Daarom hebben we nog geen vaststaand plan van aanpak. In de bijlage treft u de eerste contouren aan van het programma in oprichting. Houd verder de webpagina van PLZ in de gaten voor ontwikkelingen en de uitkomsten van de externe consultatie.
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam