Participatiewet en WMO - latrelatie of huwelijk?

De grote belofte van de decentralisaties was het integraal werken. Zorg en ondersteuning dichterbij, minder versnipperd en minder duur om te organiseren. Deze publicatie zoemt in op de verbinding tussen de Participatiewet en de Wmo 2015. Beide wetten komen uit compleet andere werelden. Hoe verhouden die zich tot elkaar? Is die integraliteit – twee jaar na de start van de decentralisaties - tot stand gekomen? In het tweede deel beschrijft Movisie 16 vernieuwende uitvoeringspraktijken waar de beide wetten elkaar lijken te raken en versterken. De conclusie is: juist op lokaal niveau ontstaan er mooie initiatieven: bottom-up, vernieuwend en mensgericht. Lees meer in bijgaande PDF. 
Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam