OPROEP: kent u voorbeelden van goed mantelzorgbeleid

Vilans is bezig een korte ‘handreiking mantelzorgbeleid door gemeenten’ te schrijven in het kader van het programma Aandacht voor Iedereen. De handreiking zal informatie bieden over het wettelijke kader en actuele ontwikkelingen en zowel inhoudelijke als processuggesties aanreiken. Adviesraden sociaal domein kunnen de handreiking gebruiken in hun advisering aan de gemeente over dit onderwerp. Als u voorbeelden kent van goed mantelzorgbeleid en/of als u er zelf een bijdrage aan de totstandkoming van dat goede beleid hebt geleverd, dan hoort Vilans dat graag, dan kunnen zij die voorbeelden opnemen in de handreiking. Met uw bijdrage kunt u dus andere adviesraden inspireren. Uw ervaringen kunt u voor 1 juli doorgeven aan Marjolein de Meijer (m.demeijer@vilans.nl).
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam