Nieuwsflits Onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO)

“Gemeenten en aanbieders in heel Nederland worstelen er mee: onafhankelijke cliëntondersteuning. Hoe bied je het goed aan en hoe zorg je bijvoorbeeld voor een goede samenwerking tussen formele en informele cliëntondersteuners?”

Movisie en de VNG deden onderzoek in 29 gemeenten naar Onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). Aan deze inventarisatie heeft de VNG een expertmeeting gekoppeld waar de Koepel Adviesraden Sociaal Domein aan deel heeft genomen. De publicatie kunt u als Adviesraad gebruiken voor het gesprek met uw gemeente over het onderwerp OCO. Op deze pagina kunt het rapport ‘Onafhankelijke-cliëntondersteuning’ downloaden.

In de bijlage treft u een aantal punten die wij hebben geformuleerd over de meerwaarde die goed georganiseerde OCO in uw gemeente kan hebben.

Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam