Nieuwsbrief 59

Geachte lezer, Met deze korte nieuwsbrief informeren we u over enkele wijzigingen en lopende zaken binnen de Koepel en daarnaast uiteraard over zaken uit de actualiteit. Zo net vóór de Tweede Kamerverkiezingen blijft het altijd weer spannend wat de uitslagen in petto hebben voor het sociaal domein. Welke formatie met welke uitruilopties in het verschiet en vooral hoelang duurt het voor er een regering aan het stuur zit? Wat hebben de politieke partijen in petto voor het sociaal domein. Waar zet de PvdA op in als het gaat om participatie? Wat wil het CDA met schuldhulpverlening? En blijft de VVD zo streng op handhaving? Goed om de verkiezingsprogramma’s op dit gebied goed te volgen want de onderwerpen in het sociaal domein vormen belangrijke thema’s in aanloop naar de verkiezingen. Op diverse plaatsen treffen we analyses,  zo biedt Zorghulpatlas bijvoorbeeld een analyse van de verkiezingsprogramma’s.  Wij stellen alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de websites, social media en de ladekast goed te informeren. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt deze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl   NIEUWS VAN DE KOEPEL
 • Wijzigingen bureau Koepel  Lees verder >>
 • Algemene Ledenvergadering Koepel voorjaar 11 mei in Utrecht  Lees verder >>
 • Zet alvast in uw agenda: ALV en Hannie van Leeuwenlezing najaar 5 oktober in Utrecht  Lees verder>>
 • Nieuwe PORTAL Koepel  Lees verder>>
 • GEZOCHT leden testpanel voor testen en meepraten over de nieuwe portal  Lees verder>>
NIEUWS OVER DE TRANSFORMATIE IN HET SOCIAAL DOMEIN
 • VNG start onderzoek naar financiële tekorten sociaal domein  Lees verder>>
 • Nieuwe Cijfers Monitor Sociaal Domein  Lees verder>>
 • Handreiking VNG: Onafhankelijke Clientondersteuning  Lees verder>>
 • Artikel in Sociaal Bestek: Onafhankelijke Clientondersteuning hard nodig  Lees verder>>
 • Hoe kan het dat maar weinig mensen een persoonlijk plan opstellen?  Lees verder>>
WMO
 • Participatiewet en WMO - latrelatie of huwelijk?  Lees verder>>
JEUGD
 • Werkwijzer Jongeren beschrijft alle stappen op weg naar participatie Lees verder>>
PARTICIPATIEWET
 • Onderzoek Cliëntenparticipatie in de regio  Lees verder>>
 • Vijf landelijke partijen slaan handen ineen voor betere schuldhulpverlening    Lees verder>>
 • Aantallen beschut werkplekken per gemeente bekend (bron: Clip Nieuwsbrief)  Lees verder>>
 • Op weg naar een inclusieve arbeidsorganisatie  Lees verder>>
OVERIG NIEUWS
 • Groot onderzoek naar de situatie van kwetsbare ouderen  Lees verder>>
 • Herzien LCR-factsheet Privacy: let op bescherming persoonsgegevens  Lees verder>>
 • Minister Plasterk informeert Tweede Kamer  Lees verder>>
 • Praktijkvoorbeelden burgerparticipatie in databank VNG  Lees verder>>
 • Mag de gemeente de cliëntenraden Participatiewet en Wmo vervangen door een burgerraad?  Lees verder>>
VOORBEELDEN EN SIGNALEN UIT HET LAND
 • Blijverslening in steeds meer gemeenten beschikbaar Lees verder>>
 • Pragmatisme prevaleert boven rechtsgelijkheid voor inwoners gemeente Zundert  Lees verder>>  
AGENDA 2017
Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam