Nieuwe handreiking: Herijking van burgerparticipatie en de rol van de adviesraad sociaal domein

Herijking van burgerparticipatie

Het begrip burgerparticipatie is aan herijking toe, zowel vanuit de invalshoek vanuit de inwoners zelf als gezien vanuit ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen. Zowel gemeenten als inwoners zoeken naar nieuwe onderlinge verhoudingen. Deze handreiking is een verkenning van actuele ontwikkelingen rond het begrip burgerparticipatie. De vraag is of de adviesraad sociaal domein (naast haar kerntaak van adviseren van ambtenaren en wethouders vanuit inwonerperspectief) een taak heeft bij die discussie over burgerparticipatie. En zo ja, welke. 

In deze handreiking o.a. vijf mogelijke initiatieven bij het verstreken van burgerparticipatie. En we bespreken drie grote maatschappelijke opgaven: de transformatie van het sociaal domein, de invoering van de omgevingswet en de energietransitie. 

*Onze handreikingen staan in onze ladekast en zijn zodoende alleen toegankelijk voor leden van de Koepel. Zij kunnen inloggen in de ladekast. Nog geen lid, maar wel interesse om lid te worden? Hier leest u meer over ons lidmaatschap.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam