Netwerkbijeenkomsten: Adviesraden en bewonersinitiatieven: wat hebben ze elkaar te bieden?

In steeds meer steden, dorpen, wijken en kernen ontstaan bewonersinitiatieven. Ze sluiten aan op actuele vraagstukken in de gemeente; zoals burenhulp, laagdrempelige ontmoetingsplekken of speelaccommodaties. Adviesraden houden zich ook bezig met bewonersvraagstukken binnen het sociaal domein. Toch zien we dat er van nature weinig connectie en samenwerking is tussen adviesraden en bewonersinitiatieven. Dit terwijl wij denken dat hier mooie kansen liggen. Graag gaan we met adviesraden en bewonersinitiatieven samen om tafel om te zien waar mogelijkheden liggen elkaar te versterken. De Koepel organiseert samen met het LSAvier netwerkbijeenkomsten verspreid over het land. Samen met adviesraden en bewonersinitiatieven willen we in gesprek over: - Bewonersinitiatieven: wat zijn het en wat is de bedoeling ervan? - Wat beweegt bewoners om een bewonersinitiatief te starten? - Adviesraden sociaal domein: wat doen ze? - Wat zijn gemeenschappelijke vraagstukken? - Heeft het meerwaarde te verbinden met elkaar? En zo ja, hoe? - Waar lopen bewoners tegen aan als ze een bewonersinitiatief starten? Kan de adviesraad hier een rol in spelen? Meer informatie en aanmelden >>>

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam