Nederland Zorgt voor Elkaar

Het aantal burgerinitiatieven is in de afgelopen jaren in Nederland sterk toegenomen. Mediomedio 2017 zijn er al ongeveer 400 initiatieven. De reden daarvoor is dat mensen meer en meer het eigenaarschap over hun eigen leven en hun directe leefomgeving willen krijgen. Zo ontstaat een nieuw maatschappelijk middenveld van burgerinitiatieven op de gebieden van zorg, welzijn en energie. Het zijn gemeenschappen die zorgen voor meer omzien naar elkaar en sociale cohesie, met neveneffecten zoals meer ondernemerschap, duurzaamheid, democratie en koopkracht. Lees hier meer. 
Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam