Mag de gemeente de cliëntenraden Participatiewet en Wmo vervangen door een burgerraad?

Antwoord Stimulansz:  In steeds meer gemeenten heeft men de cliëntenraden Wmo en Participatiewet omgevormd tot een brede adviesraad of gaat men dit doen. De vervanging van de cliëntenraden door een burgerraad is niet wezenlijk anders. Het mag, maar de adviesraad of de burgerraad moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:
  • De gemeente moet een verordening hebben die gebaseerd is op artikel 47 van de Participatiewet. In dit artikel staat dat mensen met een bijstandsuitkering of hun vertegenwoordigers betrokken moeten worden bij de uitvoering van het beleid.
  • De adviesraad of burgerraad moet dus op grond van artikel 47 mede bestaan uit mensen met een bijstandsuitkering of hun vertegenwoordigers.
  • De gemeente moet alle verordeningen en beleidsvoorstellen op grond van de Participatiewet vroegtijdig naar de advies- of burgerraad sturen voor advies.
In burgerraden of burgerpanels zitten burgers. Dit zijn inwoners van de gemeente die niet per definitie afhankelijk zijn van de gemeente voor hun inkomen, werk of zorg. Dit zijn meestal ook geen vertegenwoordigers van mensen met een bijstandsuitkering of mensen met een Wmo-voorziening. Een burgerraad waar geen ervaringsdeskundigen in zitten is daarmee geen goede vervanging van de cliëntenraad.  Het invoeren van een burgerraad of burgerpanel is prima, alle burgers moet gelegenheid worden geboden om mee te denken over de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk beleid. Maar als vervanging van een cliëntenraad is een burgerraad alleen geschikt bij deelname van ervaringsdeskundigen en voldoende aandacht voor werk en inkomen. Wordt hier niet aan voldaan? Dan valt er een punt te maken naar de gemeente. Hoe u dat doet kunt u vinden in het handboek Werk & Inkomen bij ‘Art. 47 PW: Wat kun je als burger of cliëntenraad doen als een verordening of beleidsregel in strijd met de wet is?’. Via de Koepel hebben de leden toegang tot deze informatie. Stel deze vraag via secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl   
Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam