Jeugdzorg is geen experiment!

Het ziet ernaar uit dat ook in 2016 veel gemeenten hun jeugdzorgbudgetten hebben overschreden. Gemeenten zetten daarom volop in op manieren om te sturen op de uitgaven binnen de jeugdzorg. In meer of mindere mate wordt er geëxperimenteerd om uitgaven te reduceren. De gehanteerde ‘sturingsmechanismen’ zien we voornamelijk terug in de organisatie van de inkoop, de toegang tot de jeugdzorg en de verantwoording van te leveren of geleverde zorg. Door aan deze knoppen te draaien, hopen veel gemeenten resultaten terug te zien in de eindrekening. Lees hier de hele blog van Niels de Vette