Inspiratiewijzer Lokaal Samenspel voor burgerinitiatieven

Deze inspiratiewijzer beschrijft de praktijk van twee bestaande ‘living labs’, met daarbij tips over hoe de samenwerking burgerinitiatieven, gemeenten en aanbieders van zorg en ondersteuning productiever kan worden vormgegeven. Een living lab is een bijeenkomst of serie bijeenkomsten waar de gemeente, burgerinitiatieven en aanbieders van zorg en ondersteuning elkaar ontmoeten om van elkaar te leren. Lees hier meer. 
Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam