Inspiratiewijzer Lokaal Samenspel voor burgerinitiatieven

16 juli 2017

Deze inspiratiewijzer beschrijft de praktijk van twee bestaande ‘living labs’, met daarbij tips over hoe de samenwerking burgerinitiatieven, gemeenten en aanbieders van zorg en ondersteuning productiever kan worden vormgegeven. Een living lab is een bijeenkomst of serie bijeenkomsten waar de gemeente, burgerinitiatieven en aanbieders van zorg en ondersteuning elkaar ontmoeten om van elkaar te leren. Lees hier meer.