Inrichting van het Wmo-toezicht: handreiking voor gemeenten

De VNG heeft een handreiking voor het opdrachtgeverschap Wmo toezicht ontwikkeld. De handreiking is bedoeld om gemeenten handvatten te geven bij de inrichting van het Wmo-toezicht. Goed om hier als adviesraad van op de hoogte te zijn en dit zo mogelijk te bespreken uw gemeente. Lees bijgaand document.