Informatiebijeenkomsten 'Introductie op werk en inkomen'

Veel adviesraden hebben ook te maken met de Participatiewet. Het is een complexe materie en de thema's hebben veel raakvlakken met de andere thema's in het sociaal domein. In samenwerking met onze kennispartner Stimulansz bieden wij dit najaar informatiebijeenkomsten 'Introductie op werk en inkomen voor Adviesraden Sociaal Domein'. Deze bijeenkomsten zijn gericht op inhoudelijke kennis m.b.t. de thema's binnen de Participatiewet en op de samenhang met andere wetten in het sociaal domein. Het zal o.a. gaan over:
  • Hoofdlijnen van de Participatiewet, de Banenafspraak en Beschut werk;
  • De praktijk van toeleiding naar de arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking;
  • Inkomens- en minima- of armoedebeleid Rijk en gemeenten;
  • Aandachtspunten en mogelijkheden voor invloed door lokale Adviesraden.

Waar en wanneer? 

Dinsdag 2 oktober in Eindhoven, van 13.00 - 16.00 uur (inloop vanaf 12.30 uur met koffie en thee): Buurtcentrum De Rondweg, Camphuysenstraat 1 Dinsdag 9 oktober in Noordwolde, van 13.00 - 16.00 uur (inloop vanaf 12.30 uur met koffie en thee): ’t Buurthuus, Hoofdstraat Oost 34a (Klik hier voor een plattegrond van de omgeving. Let op: het adres Mandehof 13, zoals hier is aangegeven, is het postadres) Woensdag 10 oktober in Amsterdam, van 13.00 - 16.00 uur (inloop vanaf 12.30 uur met koffie en thee): Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112 Vrijdag 19 oktober in Arnhem, van 13.00 - 16.00 uur (inloop vanaf 12.30 uur met koffie en thee): Geniet in de Weerd!, Weerdjesstraat 168

Voor wie?

Deze bijeenkomsten zijn toegankelijk voor leden en niet-leden van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Er geldt een maximum van 30 deelnemers, waarbij leden van de Koepel voorrang krijgen voor deelname.

Kosten

Leden van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein betalen €25,00 per persoon. Niet-leden betalen €50,- per persoon. 

Aanmelden 

Wilt u zich aanmelden voor één van de bijeenkomsten? Dat kan, via dit aanmeldformulier. De bijeenkomst gaat door bij minimaal 15 deelnemers. Uiterlijk één week voor de geplande datum hoort u van ons of de training door gaat. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam