Ieder(in) stuurt brief aan informateur: Wat moet er in een regeerakkoord?

In een brief aan de informateur stelt Ieder(in) een aantal maatregelen voor die de nieuw te vormen regering kan nemen om de positie van mensen met een beperking of chronische ziekte te verbeteren. Het ontbreekt veel mensen die langdurige zorg nodig hebben, aan de vrijheid om hun leven zelf vorm te geven. In het zorgstelsel, in het onderwijs, op de woning- en op de arbeidsmarkt geldt de wet van vraag en aanbod lang niet altijd. Als je tandarts of huisarts niet bevalt, ga je naar een andere maar voor mensen met een levenslange en levens brede beperking werkt het zo niet. Je wisselt niet zomaar van zorginstelling of gemeente. Lees hier meer.