Hulp uit sociaal netwerk, betaald met pgb: nieuwe regeling

Een ministeriële regeling voorziet in een structurele oplossing om te voorkomen dat bij de verstrekking van vergoedingen voor informele hulp uit een pgb onbedoeld een arbeidsrelatie ontstaat. Met ingang van 1 mei 2019 zullen alle personen die vanuit een overeenkomst van opdracht werken en betaald worden uit een persoonsgebonden budget (pgb), of minimaal het minimumuurloon moeten krijgen, of gebruik moeten gaan maken van de nieuwe regeling, met de zogenaamde ‘verklaring’. Nog niet alle budgethouders betalen nu het wettelijk minimumloon. Het gaat om de budgethouders die nog tot 1 mei 2019 in de uitzonderingscategorie vallen. Er zijn twee nieuwe maatregelen die gemeenten per 1 mei 2019 in hun pgb beleid kunnen opnemen:
  1. Gemeenten kunnen het voor budgethouders mogelijk maken een tegemoetkoming te verstrekken aan hun informele hulp.
  2. Daarnaast kunnen gemeenten ook een vergoeding voor bepaalde kosten verstrekken.
De nieuwe ministeriële regeling ‘Hulp uit sociaal Netwerk’ maakt het per 1 mei 2019 mogelijk om betalingen uit een pgb te doen in die situaties waar geen sprake is van een arbeidsrelatie (en er dus geen sprake is van een overeenkomst). Het gaat om hulp in familieverband, burenhulp of vriendendienst. Deze betalingen hoeven dan niet aan het wettelijk minimumloon te voldoen. Een gemeente kan er voor kiezen de nieuwe maatregel op te nemen in het gemeentelijk beleid. Actie gemeente: De gemeente moet met de budgethouders, die nog tot 1 mei 2019 onder de uitzonderingscategorie vallen en voor wie de nieuwe regeling gevolgen kan hebben, in gesprek gaan en daarbij per situatie beoordelen wat past voor de budgethouder. Landelijk gaat het voor gemeenten om ongeveer 1900 budgethouders. De SVB informeert gemeenten in de portal om welke budgethouders het gaat.  

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam