Hoe kan het dat maar weinig mensen een persoonlijk plan opstellen?

‘Aandacht voor Iedereen’ (AvI) nodigde tien kenners uit die samen zochten naar verklaringen en oplossingen. AvI wil graag prikkelen en onderwerpen op de agenda zetten waarvoor nog niet veel aandacht is. Het persoonlijk plan is zo’n onderwerp. Er wordt veel over gesproken en het heeft volop fans, omdat het kwetsbare mensen helpt de regie over hun leven te behouden. Toch worden persoonlijke plannen nog weinig opgesteld. Hoe komt dat? Is het jammer? En wat is eraan te doen? AvI organiseerde een rondetafelbijeenkomst: tien experts op het gebied van het persoonlijk plan wisselden van gedachten onder leiding van Petra van der Horst (programmamanager AvI). AvI organiseerde de ronde tafel samen met het programma ‘PG Werkt Samen Kwaliteit’. Dit samenwerkingsprogramma van het Landelijk Platform GGz, Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland richt zich op het versterken van de eigen regie van cliënten in zorg en welzijn. Lees onderstaand PDF van WMO Magazine.
Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam