Het succes van de adviesraad sociaal domein Bergeijk

In gesprek met de wethouder, beleidsadviseur en adviesraad Tijdens dit gesprek gaan de complimenten over en weer. Dat de samenwerking tussen de gemeente en de adviesraad in Bergeijk succesvol te noemen is wordt hierdoor heel duidelijk. Er is veel onderling contact, afstemming en begrip en dat werpt zijn vruchten zichtbaar af. Wethouder Manon Theuws, beleidsadviseur Daisy Follon en adviesraadslid Ronnie Dekkers vertellen vol enthousiasme hoe ze het samen zover hebben weten te schoppen. Iedere maand komen de adviesraadsleden van Bergeijk samen op het gemeentehuis, voor een overleg met de wethouder en de beleidsadviseur. Wethouder Manon Theuws: “Ik probeer er zo vaak mogelijk bij te zijn, want ik zie echt meerwaarde in onze samenwerking. Ook al ben ik nog niet zo lang politiek actief, ik merk toch dat ik thema’s en beleid bekijk door de bril van een wethouder. Extra aandacht vanuit inwonersperspectief is van meerwaarde. Onze adviesraad bevraagt me kritisch en dwingt me om me te blijven verwonderen. Dat is een waardevol gegeven.”

Vorm en inhoud

Adviesraadslid Ronnie Dekkers: “We voelen ons als adviesraad heel serieus genomen. Niet alleen omdat we maandelijks worden uitgenodigd, maar ook omdat we volop ondersteuning krijgen vanuit het secretariaat en van Daisy, de beleidsadviseur Wmo. En er is altijd ruimte voor dialoog.” Beleidsadviseur Daisy Follon vult aan: “Voor mij voelt het logisch om input van de adviesraad heel serieus te nemen. Het is een club mensen met heel veel kennis, ervaring en deskundigheid. Door de jaren heen is de rol van de adviesraad ook veranderd. Eerst lag de focus op het behandelen van verordeningen, maar nu zijn we echt met elkaar bezig om de eigenlijke transitie vorm en inhoud te geven.”

Samenwerking adviesraad en gemeente

Een mooi voorbeeld van de waardevolle samenwerking heeft betrekking op een project rondom dorpsondersteuners. Manon: “We wilden het project rondom de dorpsondersteuners evalueren, maar de vorm en inhoud was nog niet bekend. De adviesraad had de gemeente jaren geleden geadviseerd over het opzetten van dit initiatief en hadden nu bruikbare ideeën voor de evaluatie. Zij hebben de evaluatie voor hun rekening genomen en kwamen op basis hiervan met een ongevraagd advies. De evaluatie bevestigde dat het project succesvol is, maar maakte ook duidelijk dat de kaders binnen dit project niet altijd helder zijn. Waardevolle informatie voor ons als gemeente, waar we direct op konden inspelen. Dankzij de adviesraad dus!” 

Succesfactoren

Wat zijn de succesfactoren van deze prettige samenwerking? Manon: “We kennen elkaar inmiddels goed, juist omdat we elkaar maandelijks zien. Er is geen verborgen agenda,  de communicatie is heel open en beide partijen doen wat ze zeggen en zeggen wat ze doen. Beiden dienen we hetzelfde doel: de leefomgeving voor onze inwoners zo prettig mogelijk maken en houden.” Daisy vult aan: “Het succes zit ‘m ook in de samenstelling van de adviesraad. Als gemeente hebben wij het echt getroffen als het gaat om deskundigheid en expertise binnen de adviesraad. Van een jongerenopbouwwerker voor het thema jeugd tot een ondernemer met bijzondere aandacht voor de participatiewet. En ook een belangrijke succesfactor: durf als gemeente iets te laten toetsen door een ‘externe’ partij.”

Meer bekendheid

Weten de inwoners van Bergeijk eigenlijk dat er een adviesraad is die zo nauw met de gemeente samenwerkt? Daisy: “Ik denk dat veel burgers zich hier niet van bewust zijn. Hier meer bekendheid voor vragen is een doel voor de komende jaren.” Manon: “We hebben net huis-aan-huis een zorgkrant verspreid, met een hele pagina aandacht voor de adviesraad.” Ronnie: “Niet alle inwoners kennen ons en op onze beurt hebben wij ook niet de droom om als adviesraad alle inwoners te vertegenwoordigen. Dat is simpelweg niet haalbaar. Als adviesraad hebben we veel verschillende kennis en expertise in huis, hier hebben we ook echt ons best voor gedaan. Soms benaderen we thema’s heel gedetailleerd en soms met een helikopterview. Soms met de kennis die één van ons op werkgebied heeft opgedaan, maar zeker ook vanuit onze rol als inwoner, buur, vader/moeder of vrijwilliger.” Manon: “En dit alles bij elkaar zorgt voor een samenwerking van een behoorlijk hoog niveau. Dat gaan we vasthouden!” Foto: Manon Theuws

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam