Herzien LCR-factsheet Privacy: let op bescherming persoonsgegevens

Wie hulp nodig heeft van de gemeente, voor een uitkering of zorg, moet formulieren invullen. Daar staan allerlei persoonlijke gegevens op. Ook in gesprekken met medewerkers wordt persoonlijke informatie verstrekt. Over geld, huis of spullen, maar ook over gezondheid of eventuele problemen in het gezin. Moet iedereen altijd maar overal antwoord op geven? En hoe zit het met het bewaren van die gevoelige gegevens? Cliëntenraden hebben een taak om te waken over de privacy van cliënten van de gemeente: wordt er wel genoeg aan privacybescherming gedaan? Omdat er het een en ander is veranderd in wetgeving is het LCR-Factsheet bescherming persoonsgegevens herzien. Bekijk bijgaande PDF voor de versie van februari 2017.
Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam