Handreiking VNG: Onafhankelijke Cliëntondersteuning

De handreiking gaat in op een aantal verbeterpunten die naar voren kwamen in eerder onderzoek.  Aan de orde komen o.a.:
  • het belang van cliëntondersteuning en de wettelijke opdracht aan gemeenten
  • toegankelijkheid en diversiteit
  • het betrekken van inwoners en professionals bij de inrichting
  • de raakvlakken van cliëntondersteuning met andere vormen van ondersteuning
  • het borgen van de onafhankelijkheid
  • sturen op kwaliteit
  • contractering, bekostiging en verantwoording
De handreiking is geschreven in afstemming met cliëntenorganisaties op het gebied van jongeren, ouderen, ouders, werk & inkomen, (jeugd) GGZ, lichamelijke beperkingen en chronische ziekten. Tevens is de handreiking besproken met gemeenten in een aantal regionale bijeenkomsten. Janny Bakker, wethouder van gemeente Huizen, heeft dit project getrokken. De handreiking is 25 januari aan de Tweede Kamer aangeboden. De handreiking sluit af met tips om de bekendheid en vindbaarheid van de cliëntondersteuning te vergroten. Lees hier meer in het bijgevoegde document. 
Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam