Handreiking 'Partners in Participatie'

Als Koepel hebben we meegeschreven aan een handreiking over de samenwerking tussen adviesraden en gemeenten. Adviesraden van inwoners en cliënten spelen een belangrijke rol bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Hoe kunnen zij hun meerwaarde optimaliseren? De publicatie ‘Partners in participatie, handreiking samenwerking adviesraden en gemeenten’ bevat tips en handreikingen om dat voor elkaar te krijgen. U kunt de handreiking hier downloaden. 

Proactief

De publicatie, een compacte uitgave van 12 pagina’s, gaat onder ander in op de nieuwe rollen van adviesraden. Voorheen was die rol vooral formeel en controlerend, vandaag de dag steeds vaker proactief en agenderend. Dit vraagt een andere houding en competenties van adviesraadsleden en gemeenten, maar ook een passende facilitering door gemeenten. ‘Partners in Participatie’ is een hulpmiddel voor gemeenten, adviesraden en betrokken inwoners om daarover samen het gesprek aan te gaan. De publicatie bevat naast vele tips en tricks ook ‘dialoogvragen’ om het gesprek tussen adviesraden en gemeenten op gang te brengen. De publicatie kwam tot stand op basis van input van adviesraden over nieuwe rollen en ontwikkelingen, tijdens regionale inspiratiesessies van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein en Movisie. Ook de kennis en ervaring die de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Movisie de afgelopen jaren ontwikkelden, is in de publicatie verwerkt.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam