Handreiking Onafhankelijke cliëntondersteuning & Adviesraden sociaal domein

Handreiking Onafhankelijke cliëntondersteuning

Staat onafhankelijke cliëntondersteuning in uw gemeente op de agenda?
Onafhankelijke cliëntondersteuners helpen inwoners om hun hulpvraag beter te formuleren en geven advies en informatie over zorg en ondersteuning. In de wet staat dat dit altijd gratis moet zijn, voor iedereen toegankelijk is en je alle vragen moet kunnen stellen. Dat kunnen vragen zijn over zorg, inkomen, woonsituatie, onderwijs of andere onderwerpen. Onafhankelijke cliëntondersteuners staan naast inwoners en denken in hun belang mee. Een belangrijke vorm van ondersteuning. Maar hoe staat het eigenlijk met onafhankelijke cliëntondersteuning in uw gemeente?

In deze handreiking beschrijven Joost de Haan en Lars Ramaker (Movisie) meer over de cliëntondersteuning in de Wmo en waarom focus op cliëntondersteuning waardevol is. Ook leest u hoe u als adviesraad een belangrijke rol kan spelen bij het agenderen, vormgeven en daarmee versterken van onafhankelijke cliëntondersteuning in uw gemeente. 

Publicatiedatum: maart 2021

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam