'Grote drama's' bij Wlz-cliënten

Er spelen zich 'grote drama's' af bij mensen van wie de huishoudelijke hulp per 1 april 2017 overgaat naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Dat zegt bestuurder Berend Raap van Stichting Alphatrots tegen Zorgvisie. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft met demissionair staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) afgesproken dat het Modulair Pakket Thuis (MPT) per 1 april 2017 wordt gewijzigd. Nu wordt in het MPT huishoudelijke hulp nog geleverd via de Wmo, en verpleging en verzorging vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Vanaf 1 april moet álle zorg in het MPT, inclusief huishoudelijke hulp, vanuit de Wlz komen. Lees hier meer.