GEZOCHT leden testpanel

GEZOCHT leden testpanel voor testen en meepraten over de nieuwe portal

Wij zoeken nog aanvulling voor ons testpanel dat momenteel uit 6 leden bestaat. Na 1 of 2 bijeenkomsten in het land vragen we van hen om alle de interactieve functionaliteiten te testen en waar mogelijk te verbeteren. Na de eerste testfase vragen we ook complete adviesraden om met alle leden de portal te testen. Wilt u deelnemen als panellid of t.z.t. als complete adviesraad om de portal inhoudelijk mede vorm te geven en te testen? U ben van harte welkom. Aanmelden via: communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl