Gemeente Heerlen blaast schotten in zorg op

De gemeente Heerlen ruimt alle obstakels op die de zorg en ondersteuning voor kwetsbare burgers in de weg staan. Onder de noemer Heerlen STAND-BY! kiest de Zuid-Limburgse gemeente voor het afbreken van schotten tussen zorg en het Wmo-domein, de vorming van één herkenbare, coöperatieve uitvoeringsorganisatie en de introductie van populatiebekostiging bij gelijktijdige afschaffing van het systeem van gemeentelijke beschikkingen en eigen bijdragen voor cliënten. “Samen met organisaties in de regio haalt het Heerlense stadsbestuur de bezem door het oude systeem. Hierin gaan we verder dan welk vergelijkbaar initiatief in Nederland dan ook.” Lees hier meer. 
Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam