Flitsspiratie BNS (Burgerparticipatie Nieuwe Stijl): maandag 3 juni

Burgerparticipatie nieuwe stijl: Hoe doet u dat? Stimulering van de lokale participatie blijkt nodig om tot een bloeiende praktijk te komen. Daarom voeren de Zorgbelangorganisaties tot juli 2019 het programma ‘Burgerparticipatie nieuwe stijl’ uit. Een programma vanuit het ministerie van VWS wat zich richt op het versterken van de burger- en cliëntenparticipatie in het sociale domein. Vanuit dit programma organiseren Cliëntenbelang Amsterdam, Zorgbelang Flevoland en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein in samenwerking met de opleiding Social Work van Windesheim Flevoland een bijeenkomst voor adviesraden sociaal domein, beleidsmedewerkers van gemeenten en cliënten- en patiëntenvertegenwoordigers. Tijdens deze bijeenkomst komt Henk Beltman, schrijver van ‘Democratisch Burgerschap’, vertellen over zijn ervaring met burgerparticipatie. Vervolgens zijn er korte flitsspiratiesessies. Tenslotte gaan we met elkaar de dialoog aan over inzichten die we in de praktijk of gedurende deze dag op hebben gedaan. We nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.   

Wanneer en wanneer?  

Maandag 3 juni van 12.30 uur tot 16.30 uur bij Windesheim Almere, Hospitaaldreef 5, 1315 RC Almere. De locatie is goed toegankelijk voor minder validen.   

Voor wie? 

- Adviesraden Sociaal Domein - Beleidsmedewerkers gemeenten - Cliënten- en patiëntenvertegenwoordigers  ... en iedereen die actief betrokken is bij burgerparticipatie uit de regio’s Noord-Holland, Flevoland en Gooi & Vechtstreek  

Wat?

De middag wordt gevuld door inspirerende sprekers, een aantal flitsspiraties (korte inspiratie sessies) gevolgd door dialogen aan de hand van verschillende thema’s.   

Kosten en aanmelding?

Deelname is gratis. Er zijn broodjes beschikbaar tussen 12.30 en 13.00 en we sluiten de dag af met een borrel. Het definitieve programma volgt over enkele weken.     Wilt u zicht alvast aanmelden, dan kan dit via deze link. Eind mei ontvangen deelnemers automatisch meer informatie over het programma. Heeft u voor die tijd vragen, dan kunt u contact opnemen met m.vandevoorde@cmo-flevoland.nl  

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam