Drie nieuwe handreikingen Cliëntondersteuning Movisie

cliëntondersteuning

De huidige coronamaatregelen leiden mogelijk tot een nieuwe groep inwoners die gebaat zou zijn bij cliëntondersteuning. Ook kunnen inwoners door de coronamaatregelen ander type vragen hebben. Hoe zorg je ervoor dat er geschikte cliëntondersteuning is voor alle inwoners in de gemeente die dat nodig hebben? In de drie nieuwe handreikingen van Movisie leest u hoe u dit aan kunt pakken, met praktische voorbeelden en diverse tools:

Handreiking Onafhankelijke cliëntondersteuning: Hoe betrek je inwoners?
Handreiking Het Samenspel tussen formele en informele cliëntondersteuning
Handreiking Wat valt onder onafhankelijke cliëntondersteuning en hoe bied je het levensbreed aan?

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam