Drie bijeenkomsten over Onafhankelijke cliëntondersteuning

OCO

We merken dat steeds meer lokale advies- en cliëntenraden zich bezig houden met het thema onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). Bijvoorbeeld omdat hun gemeente Koploper is binnen het Koplopersproject cliëntondersteuning*. Of juist omdat hun gemeente er nog nauwelijks mee bezig is en de adviesraad het thema wil agenderen. Daarom zullen wij het thema de komende maanden extra aandacht geven binnen onze dienstverlening. Dat doen we o.a. door een webinar over OCO in het algemeen, een online bijeenkomst waarin adviesraden hun ervaringen delen met OCO en een online bijeenkomst waarin we in gesprek gaan met cliëntondersteuners zelf. Hieronder leest u meer over inhoud van deze drie bijeenkomsten en vindt u de data waarop ze plaatsvinden.

Online bijeenkomst onafhankelijke cliëntondersteuning: ervaringen van adviesraden
Maandag 29 november 19.30 uur

Tijdens deze bijeenkomst delen verschillende (vooraf benaderde) adviesraden hun ervaringen met onafhankelijke cliëntondersteuning in hun gemeente. De vragen die we deze adviesraden voorleggen tijdens deze bijeenkomst:

 • Waarom willen jullie onafhankelijke cliëntondersteuning verder/beter op de kaart zetten in uw gemeente?
 • Hoe is onafhankelijke cliëntondersteuning momenteel geregeld in uw gemeente? Wat kan er volgens u anders/beter?
 • Wat moet volgens u de rol van de gemeente zijn als het gaat om cliëntondersteuning?
 • Wat is de rol van de adviesraad in het proces van onafhankelijke cliëntondersteuning in uw gemeente. Waar konden jullie meedenken? Welke (kritische) vragen werden er gesteld?
 • Waar moet volgens u onafhankelijke cliëntondersteuning ingebed zijn/worden?
 • Is de rol van onafhankelijk cliëntondersteuner iets voor een vrijwilliger of voor een professional? En waarom?
 • Door de decentralisatie zijn er veel groepen cliënten voor wie de gemeente ondersteuning regelt. Is er voor al deze groepen onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar?
  Meer lezen >>>

Webinar Onafhankelijke cliëntondersteuning
Maandag 13 december 19.30 uur
Samen met 
Ieder(in) spreken we tijdens deze webinar over cliëntondersteuning in het algemeen. We bespreken de verantwoordelijkheid van gemeenten en ook de verschillen in de uitvoering tussen gemeenten en welke consequenties dat heeft. Tijdens de webinar deelt ook iemand van OCO Almere de inzichten en ervaringen die zij hebben opgedaan. Verder komen de onderstaande vragen aan bod:

 • Over welke terreinen zou de cliëntondersteuning moeten gaan, gezien vanuit de behoefte van inwoners?
 • Hoe krijgt de integraliteit vorm en inhoud? Of is ondersteuning op specifieke terreinen gewenst?
 • Hoe en waar wordt onafhankelijke cliëntondersteuning ingebed?
 • Vrijwillige cliëntondersteuners: wie zijn het, wat zijn de voordelen, wat zijn aandachtspunten?
 • Professionele cliëntondersteuners: wie zijn het, wat zijn de voordelen, wat zijn aandachtspunten?
 • Welke ontwikkelingen ziet Ieder(in) als het gaat om de invulling door vrijwilliger danwel professionele ondersteuners?
 • Waar blijken leden van Ieder(in) behoefte aan te hebben als het gaat om onafhankelijke cliëntondersteuning?
 • Hoe geven gemeenten bekendheid aan cliëntondersteuners?
 • En hoe zit het met de onafhankelijkheid van cliëntondersteuners?
  Meer lezen en/of aanmelden >>>

Online bijeenkomst ‘In gesprek met cliëntondersteuners’
Dinsdag 11 januari 2022 om 19.30 uur
Begin 2022 organiseren we daarnaast samen met de BCMB (de beroepsverenging van cliëntondersteuners met kennis van beperkingen) een online bijeenkomst waarin onafhankelijk cliëntondersteuners hun kennis en ervaringen delen:

 • Wat zijn hun ervaringen als cliëntondersteuner?
 • Welke knelpunten ervaren zij in hun werk?
 • Wat moet er vanuit de gemeente geregeld worden om het werk als cliëntondersteuner goed uit te kunnen voeren?
 • Waarom is onafhankelijke cliëntondersteuning zo belangrijk?
 • Hoe kunnen cliëntondersteuners informant zijn voor de adviesraden?
 • En waar kunnen adviesraden cliëntondersteuners vinden?
  Meer lezen en/of aanmelden >>>

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam