De Staat van de Gemeenten 2017

Waar staan gemeenten als het de decentralisaties in het sociaal domein of energietransitie aangaat? En hoe zit het met dienstverlening, personeelsbeleid en financiën? In 'De Staat van de Gemeenten 2017' worden alle feiten, cijfers, trends en ontwikkelingen in gemeenteland verzameld en toegelicht. Lees hier meer.