De Koepel verwelkomt drie nieuwe bestuursleden

Het bestuur van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein mag drie nieuwe leden verwelkomen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 9 november jl. werden de nieuwe bestuursleden – na goedkeuring van de leden – officieel benoemd. Eén van de nieuwe bestuursleden is Jan Overweg. Jan woont in Leusden en is daar sinds 4 jaar wethouder sociaal domein. Daarvoor werkte hij 25 jaar in het onderwijs. Zijn motivatie om bestuurslid te worden: “Invloed van ‘gewone’ inwoners en cliënten is van groot belang. Het is belangrijk om de samenleving in stelling te brengen en verantwoordelijkheid te geven. De Koepel helpt adviesraden om dit vorm te geven.” Het tweede nieuwe bestuurslid is Anne Gerderloos. Anne woont in Bennebroek en is hier secretaris van de Wmo-raad sociaal domein. Ze werkte 12 jaar in het onderwijs en 24 jaar als projectleider bij een ingenieursbureau en bekleed momenteel diverse vrijwilligersfuncties. Anne: “Ik zie de Koepel als een boeiende organisatie, waarin ik graag mijn kennis en ervaring steek.” Anne heeft een groot netwerk in Noord Holland. Het derde nieuwe bestuurslid is Wim van der Meer. Wim is secretaris/vicevoorzitter van de Wmo-raad in Apeldoorn. Als bestuurder en manager was hij lang actief in de zorg. Ook is Wim voorzitter (geweest) van diverse raden en stichtingen én sociaal fotograaf. Zijn motivatie om toe te treden tot het bestuur: “Ik graag bijdragen aan uitwisseling van kennis en kunde tussen verschillende raden.” Wim van der Meer wordt vanaf 1 januari 2019 tevens penningmeester van de Koepel. Marijan Keijzer nam tijdens de ALV op 9 november jl. afscheid als bestuurslid van de Koepel. Het bestuur bestaat hiermee op dit moment uit 8 bestuursleden. Met elkaar denken zij na over en bepalen ze de koers van de organisatie. U leest de profielen van onze bestuursleden hier

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam