De Koepel organiseert 10 thema bijeenkomsten over ervaringsdeskundigheid in Adviesraden

In opdracht van de staatssecretaris Van Rijn van VWS, voert de Koepel Adviesraden Sociaal Domein het project Ervaringsdeskundigheid uit. Wij hanteren de definitie van Movisie aangaande ervaringsdeskundigheid: ‘De vaardigheid om kennis en ervaring over de eigen beperking of aandoening zodanig te kunnen inzetten dat dit ondersteunend is voor anderen met een soortgelijke beperking.’ Doelstellingen van de bijeenkomsten:
 • Een beeld vormen van de rol die ervaringsdeskundigheid op dit moment speelt bij het werk van de adviesraden.
 • Het beschrijven van goede voorbeelden.
 • Diversiteit en kansen voor vernieuwing laten zien.
 • Het belang van ervaringsdeskundigheid benadrukken bij beleidsbeïnvloeding.
Al gepland zijn:
 • 28 april Delft
 • 10 mei Drenthe/Kop van Overijssel in Meppel
 • 18 mei Gelderland in Arnhem
 • 1 juni Limburg in Sittard
 • 8 juni Dordrecht
 • 20 juni Friesland (plaats nog niet bekend)
 • 22 juni Noord-Brabant in Schijndel
 • 29 juni Twente in Hengelo
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor adviesraden, cliëntenraden en andere geïnteresseerden en vinden ’s middags plaats. U kunt zich aanmelden via secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl
Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam