Bijeenkomst Jeugd: belangrijke ontwikkelingen en de rol van adviesraden

Bijeenkomst jeugd

Er gebeurt veel binnen de jeugdzorg. Grote tekorten bij de gemeenten, lange wachtlijsten, ontevreden cliënten, klagende instellingen. Gemeenten dreigen dat zij de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg terug willen leggen bij het rijk; het rijk maakt honderden miljoen extra vrij in de komende jaren. We krijgen van leden regelmatig de vraag: wat zijn de consequenties van landelijk jeugdbeleid op lokaal niveau? En wat zijn aandachtspunten voor adviesraden sociaal domein? Daarom organiseert de Koepel een bijeenkomst over de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg, bekeken vanuit adviesraden.

Deze bijeenkomst wordt geleid door Geert Schipaanboord, coördinator Jeugd bij de Verenging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Petra van der Horst, directeur Koepel Adviesraden Sociaal Domein.

We nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst op dinsdag 17 maart van 19.30 – 21.30 uur in Alkmaar (exacte locatie volgt later). U kunt vanaf 19.00 uur binnenlopen voor koffie en thee.  

Meer lezen en aanmelden >>>

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam